Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkog područja

Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja

predsjednica: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Hrvatski studiji

zamjenik predsjednice: prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet

članovi:

1. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti
2. prof. dr. sc. Zoran Kovačević, Ekonomski fakultet
3. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Katolički bogoslovni fakultet
4. izv. prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet
5. prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Filozofski fakultet

Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja, 15. studenoga 2017.

 

 

Dodatne informacije

Tatjana Klarić Beneta
e-adresa: tklaric@unizg.hr


Top