Povjerenstvo za Rektorovu nagradu

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu

predsjednik:
akademik Vladimir Bermanec, Prirodoslovno-matematički fakultet

koordinator:
prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju


članovi:

doc. dr. sc. Dominik Cinčić, Prirodoslovno-matematički fakultet
doc. dr. sc. Jelena Dumančić, Stomatološki fakultet
prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Goran Merčep, Muzička akademija
prof. dr. sc. Milan Mesić, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, Filozofski fakultet
red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija
prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Dodatne informacije

Arijana Mihalić
e-adresa: arijana.mihalic@remove-this.unizg.hr


Top