Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora s MZOS-om

Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

predsjednica:
doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, Pravni fakultet

koordinatori:
prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje
kvalitetom
prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje

članovi:
prof. dr. sc. Damir Mihelić, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Katarina Žager, Ekonomski fakultet
doc. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet  
prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Ružica Razum, Katolički bogoslovni fakultet
prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija
prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Mirko Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet
Denis Kranjčec, SRCE
Mate Damić, student Ekonomskog fakulteta (zamjenik: Josip Papak, student na Hrvatskim studijima) – predstavnici Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu


4. studenoga 2014. - Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.Dodatne informacije

Lidija Drempetić, mag.oec.
e-adresa: lidija.drempetic@unizg.hr
telefon: +385 1 4564 251


Top