Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe

Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe

koordinator:
prof. dr. sc. Miloš Judaš
, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

predsjednica:
prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Drago Batinić, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Stomatološki fakultet
prof. dr. sc. Gordan Ježić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
izv. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno biotehnološki fakulte
izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
prof. dr. sc. Bojan Basrak, Prirodoslovno-matematički fakultet
red. prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti

Dodatne informacije

Arijana Mihalić, dipl. ing.
adresa: Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
telefon: +385 1 4564 245
+385 99 4564 245
faks: +385 1 4830 602
e-mail: amihalic@remove-this.unizg.hr
   
Katarina Matijaš Zorić, prof.
adresa: Zvonimirova 8, Zagreb
telefon: +385 1 4698 166
faks: +385 1 4698 141
e-mail: kmzoric@remove-this.unizg.hr


Top