Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti

Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti

Predsjednik:
Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet

Zamjenik predsjednika:
Prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, Filozofski fakultet

Koordinator:
Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

 

Članovi:
Mate Damić, predstavnik doktoranada
Danko Relić, predstavnik doktoranada
Petar Labrović, predstavnik studenata
Prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Veterinarski fakultet
Prof. dr. sc. Velimir Piškorec, Filozofski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Prirodoslovno-matematički fakultet
Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, Prirodoslovno-matematički fakultet
Izv. prof. dr. sc. Martina Majstorović, Stomatološki fakultet
Izv. prof. dr. sc. Goran Merčep, Muzička akademija
Izv. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Dodatne informacije

Dora Gelo  
telefon: +385 1 4698 103
e-adresa: dora.gelo@unizg.hr


Top