Odbor za znanost i međunarodnu suradnju

Odbor za znanost i međunarodnu suradnju

Predsjednik:
akademik Vladimir Bermanec, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članovi:
izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (do 23. svibnja 2017.)
prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Adrijana Vince, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Bota, student - predstavnik doktoranada Sveučilišta u Zagrebu
Dodatne informacije

Dora Gelo, mag iur.
Ured za međunarodnu suradnju
e-adresa: agreements@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4698 103
fax: +385 1 4698 132


Top