Odbor za znanost i međunarodnu suradnju

Odbor za znanost i međunarodnu suradnju

Predsjednik:
prof. dr. sc. Damir Stanzer, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zamjenik predsjednika:
prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Koordinator:
prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Sukoordinator:
red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta


Članovi
:

prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Igor Kuzle, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Tibor Pentek, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Tin Turković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Bota, student - predstavnik doktoranada Sveučilišta u Zagrebu
Borna Nemet, predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

 


Top