Vijesti

Listopad 2016.

Na projekt je zaposlena Monika Tunjić, mag. biol., na radno mjesto asistenta – doktoranda HRZZ-a

Dr.sc. Tihana Kurtović sudjelovala je na Godišnjem sastanku Hrvatskog imunološkog društva, održanom u Ogulinu 14. i 15. 10. s posterskom prezentacijom: Vipera ammodytes bites treated with antivenom ViperaTAb®: a case series and pharmacokinetic evaluation, autora Kurtović Tihana, Brvar Miran, Grenc Damjan, Lang Balija Maja, Križaj Igor, Halassy Beata.

Svibanj 2017.

Prezentirali smo naš rad na Međunarodnom godišnjem sastanku Europskog udruženja kliničkih toksikologa i farmakologa, održanom u Bazelu, Švicarska 16. do 19. 05., u obliku odabranog usmenog priopćenja: Vipera ammodytes bites treated with antivenoms Viperfav® and ViperaTAb® , autora Brvar Miran, Kurtović Tihana, Grenc Damjan, Lang Balija Maja, Križaj Igor, Halassy Beata.

Lipanj 2017.

Dr.sc. Maja Lang Balija sudjelovala je na 3. kongresu Slovenskega društva za laboratorijske živali i 1. zajedničkom SLAS - CroLASA kongresu 2017., održanom u Ljubljani 15. i 16. 06. s posterskom prezentacijom: In vitro correlate of in vivo antivenom neutralization potency assay for efficiency assessment of antivenom purification steps, autora Lang Balija Maja, Kurtović Tihana, Tunjić Monika, Brgles Marija, Halassy Beata. Poster je nagrađen 3. nagradom.

Kolovoz 2017.

Monika Tunjić, mag. biol. i dr. sc. Maja Lang Balija boravile su 22. i 23. kolovoza u Oxfordu, Velika Britanija, gdje su sudjelovale u radu međunarodnog znanstvenog skupa 4th International Symposium Venoms 2017 i prezentirale rad A compact and effective procedure for antivenom downstream processing, autora Kurtović Tihana, Lang Balija Maja, Tunjić Monika, Brgles Marija i Halassy Beata.

Listopad 2017.

Monika Tunjić, mag. biol., dr.sc. Tihana Kurtović i dr.sc. Beata Halassy sudjelovale su u radu međunarodnoga znanstvenog skupa Annual Meeting of the Croatian Immunological Society with EFIS on Tour. Prezentirale su tri rada: 1. A novel method for precise quantification of IgG in hyperimmune horse plasma autora Halassy Beate, Kurtović Tihane, Lang Balija Maje, Tunjić Monike i Brgles Marije; 2. Anion-exchange chromatography in the batch mode as a method for purification of equine IgGs from the plasma autora Tunjić Monike, Brgles Marije, Kurtović Tihane, Cajner Hrvoja i Halassy Beate; 3. Simple and effective approach for antivenom manufacturing autora Kurtović Tihane, Lang Balija Maje, Tunjić Monike, Brgles Marije i Halassy Beate.

Prosinac 2017.

Istraživačkom timu se priključila dr. sc. Jasna Lalić, na radno mjesto poslijedoktoranda.

Na poziv Imunološke sekcije Hrvatskog imunološkog društva dr. sc. Beata Halassy održala je 21.12.2018. predavanje pod naslovom ANTIVENOMI ZA UGRIZ EUROPSKIH ZMIJA – potreba, dostupnost, perspektiva, a dr. sc. Jasna Lalić predavanje pod naslovom PLANTITIJELA - PROIZVODNJA ANTITOKSINA U BILJKAMA. Detalji na: http://www.hmd-cms.hr/novosti/sastanak-imunoloske-sekcije-hmd-a-2/

Ožujak 2018.

Lamb i suradnici su 2017. objavili pregledni rad Antivenom for European Vipera species envenoming. U njemu smo uočili bitne pogreške u navođenju nuspojava kod primjene antivenoma Imunološkog Zavoda (tzv. Zagreb antivenom) s jedne strane, i u navođenju nedokazane učinkovitosti antivenoma britanskoga proizvođača (ViperaTab) u liječenju posljedica ugriza poskoka. Naš komentar je objavljen u istom časopisu u ožujku 2018. pod naslovom Comment on Antivenom for European Vipera species envenoming autora Halassy Beate, Kurtović Tihane i Lang Balija Maje. Autori su u svom odgovoru Response to Halassy and colleagues, objavljenom u istom časopisu, potvrdili da su sve naše primjedbe na njihov rad opravdane.

Svibanj 2018.

Dr. sc. Maja Lang Balija sudjelovala je u radu Prvoga znanstveno-stručnoga skupa o gmazovima Reptilia, održanoga u Zagrebu 25. i 26. svibnja 2018. Prezentirala je rad Rizici od otrovanja domaćih životinja zmijskim otrovima (ophitoxemia) u Hrvatskoj autora Lang Balija Maje, Brgles Marije i Halassy Beate.

Lipanj 2018.

Tihana Kurtović, Marija Brgles i Beata Halassy sudjelovale su u radu međunarodnog znanstvenoga skupa 8th Monolyth Summer Symposium održanoga u Portorožu, Slovenija, od 18. do 20. lipnja 2018. Prezentirale su svoj rad Ion-exchange chromatography using CIM QA as a final polishing step in horse F(ab’)2-based immunotherapeutics preparation.

Srpanj 2018.

Na projekt je zaposlena mr. sc. Sanja Mateljak Lukačević, dipl. inž. biol., na radno mjesto asistenta – doktoranda HRZZ-a.

Rujan 2018.

Dr. sc. Tihana Kurtović i dr. sc. Beata Halassy sudjelovale su u radu 19. kongresa Europske sekcije Međunarodnog društva toksinologa, 19 EU IST, održanog od 22. do 26.9.2018. u Erevanu, u Armeniji. Dr. sc. Beata Halassy je sudjelovala u organizaciji ovog skupa kao članica znanstvenog odbora, te voditeljica kongresne sekcije „Antivenom: Innovations and Market”. Održala je pozvano predavanje ”Challenges in antivenom downstream processing efficiency estimation” (sažetak je objavljen u časopisu Toxicon). Dr. sc. Tihana Kurtović održala je predavanje “Equine F(ab')2-based antivenom preparation by simultaneous caprylic acid fractionation and pepsin digestion” (sažetak objavljen u časopisu Toxicon).

Listopad 2018.

Tihana Kurtović, Sanja Mateljak Lukačević i Beata Halassy prezentirale su rezultate istraživanja na projektu na Godišnjem sastanku Hrvatskog imunološkog društva, održanom u Zadru od 19. do 20. 10. 2018. (Knjiga sažetaka). Sanja Mateljak Lukačević prezentirala je svoje prve rezultate u sklopu izrade doktorske disertacije u obliku posterskog priopćenja „The subtle change in the antivenom purification protocol affects differently intermediates and the final product“. Tihana Kurtović prezentirala je dio kliničkih istraživanja o otrovanju posterskim priopćenjem „Insight in differences in venom and antivenom pharmacokinetics in sera of V. ammodytes bitten patients treated by currently available therapies“

Svibanj 2019.

Dr. sc. Tihana Kurtović je u sklopu 39. Kongresa Europskog udruženja centara za otrovanja i kliničkih toksikologa, EAPCCT Congress 2019, održanog od 21. do 24. 5. 2019. u Napulju, u Italiji prezentirala rezultate ”Pharmacokinetic evaluation of Vipera ammodytes snakebites treated with currently available antivenoms”.
Sažetak prezentacije je objavljen u časopisu Clinical Toxicology 2019;57:505.

Svibanj 2019.

Doktorandica mr. sc. Sanja Mateljak Lukačević ovaj mjesec provodi u Beču, u laboratoriju naših austrijskih suradnika, u Institutu za kemijske tehnologije i analitiku u sklopu Tehnološkog sveučilišta u Beču (TuWien), gdje pod vodstvom dr. sc. Martine Marchetti Deschmann svladava identifikaciju proteina masenom sprektrometrijom, analizirajući vlastite uzorke prikupljene u dosadašnjem radu u Hrvatskoj.

Lipanj 2019.

Dr. sc. Maja Lang Balija je kao predstavnik Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA) sudjelovala u radu 14. kongresa Međunarodnog društva za znanost o laboratorijskim životinjama (FeLASA), održanog od 10. do 13. lipnja 2019. u Pragu, u Češkoj. Sudjelovala je u radu niza stručnih tijela društva, a u znanstvenom dijelu kongresa prezentirala je rezultate istraživanja na projektu pod nazivom „Can crickets replace mice in the venom toxicity test?“ .

Kolovoz 2019.

Mr. sc. Sanja Mateljak Lukačević je sudjelovala u radu međunarodnog skupa Venoms and Toxins 2019, održanog 28. i 29. kolovoza 2019. u Oxfordu, u Velikoj Britaniji. Prezentirala je dio rezultata svoje buduće disertacije u obliku postera pod nazivom „Comparison of five protocols for the whole IgG snake antivenom purification in terms of stability, purity and immunoglobulin subclass composition“ .

Listopad 2019.

Na godišnjem skupu Hrvatskog imunološkog društva, održanom 11. do 12. 10. 2019. u Rovinju (program i svi sažeci dostupni su OVDJE), sudjelovale su članice tog društva dr. sc. Beata Halassy, dr. sc. Tihana Kurtović i mr. sc. Sanja Mateljak Lukačević, te prezentirale rezultate rada na projektu. Dr. sc. Tihana Kurtović je prezentirala rezultate naslovljene „Comparison of two downstream processes for efficient and sustainable antivenom preparation in terms of yield, final product purity and virus-inactivating potential“ . Mr. sc. Sanja Mateljak Lukačević je prikazala poster „Comparative study of different whole IgG snake antivenom refinement strategies and their impact on the purified IgG features“ . Dr. sc. Beata Halassy je bila voditelj jedne kongresne sekcije i sudjelovala u vrednovanju posterskih priopćenja te u odabiru onih kojima će biti podijeljene nagrade.Top