Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Mikloušića
  Tema: "Vjera u paranormalno - Evolucijska perspektiva"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 29. studenoga 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Joška Pavkovića
  Tema: "Državne i pravne institucije Osmanskog carstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 28. studenoga 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Vukičevića, prof.
  Tema: "Kulturni život u gradu Zagrebu od 1914. - do 1918. godine"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 28. studenoga 2017. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Tuge Tarle, prof.
  Tema: "Nostalgija kao emotivni obzor mita o povratku u hrvatskim etničkim sredinama u Australiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 27. studenoga 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mirana Šabića
  Tema: "Suvremeni litografski procesi"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Petak, 24. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice Siniše Prekratić, prof. 
  Tema: "Cultivation and Properties of Cotton"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 16.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nataše Đurđević, prof. 
  Tema: "Fiber Properties"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Lukice
  Tema: "Introduction to Dyeing and Printing"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Maje Rožman
  Tema: "Crtež kao polazište u grafici"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dejana Pernjaka
  Tema: "Pavlinski prinosi hrvatskoj historiografiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Markića
  Tema: "Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj - stvaranje transnacionalnih socijalnih prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Lukačić
  Tema: "Povezivanje razredne i predmetne nastave matematike"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 22. studenoga 2017. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Ćužića
  Tema: "Stilistička interpretacija lirske pjesme (Luko Paljetak: Dolazak malih gospodarica)"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 17.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Igora Rufa
  Tema: "Netradicionalna izražajna sredstva u skulpturi"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gabrijele Kišiček
  Tema: "Važnost toposa u argumentaciji"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vojina Hraste
  Tema: "Konveksnost u ideji i tretmanu kiparske forme"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademije likovnih umjetnosti
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Perice
  Tema: "Jezik kao prostor varijeteta i masovni mediji"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Svetec Miklenić
  Tema: "Ciljane genetičke modifikacije kvasca Saccharomyces cerevisiae"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 11.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Snježane Ban
  Tema: "Mogućnosti i nemogućnosti suvremenog slikarstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Alenke Mikulec
  Tema: "Reading strategies and young EFL learners"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Brune Profaca
  Tema: "Traumatizirana djeca i mladi: važnost i oblici sustavne podrške utemeljene na znanju o traumi"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jelene Vidović
  Tema: "Male bentičke foraminifere"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 14. studenoga 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Novosela
  Tema: "Obitelj u Zagrebačkom prigorju između dva svjetska rata"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 14. studenoga 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Rupčića
  Tema: "Analiza i metodika obuke skok šuta u košarci"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Žica
  Tema: "Biot-Savartov zakon"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Šulja
  Tema: "Plaćenici i dragovoljci kroz povijest ratovanja i u Domovinskom ratu"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katarine Lisak Jakopović
  Tema: "Smrznuti deserti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Dine Milovčić
  Tema: "Gif animacija u grafičkom dizajnu"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 10. studenoga 2017. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Skender
  Tema: "Ampere-Maxwellov zakon"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Petak, 10. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zdravka Pandura
  Tema: "Energijska bilanca drvnih proizvoda u sastojini hrasta lužnjaka"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Petak, 10. studenoga 2017. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Vucelje
  Tema: "Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (mišja groznica) u šumskim ekosustavima Hrvatske"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Četvrtak, 9. studenoga 2017. u 13 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dinka Vusića
  Tema: "Sustavi pridobivanja energijskoga drva"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Četvrtak, 9. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Bosiljke Šaravanje
  Tema: "Iskrojavanje krojnih naslaga"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Ševe
  Tema: "Faradayev zakon elektromagnetske indukcije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Blaženke Brlobašić Šajatović
  Tema: "Polaganje krojnih slojeva u krojne naslage"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vjerana Gomzija
  Tema: "Gaussov zakon za električno polje"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Marinković
  Tema: "Crkva Svetog Groba u Jeruzalemu kao model u romaničkoj arhitekturi Zapada"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Perkovića
  Tema: "Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke kambičnih tala"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Srijeda, 8. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krunoslava Severa
  Tema: "Utjecaj okolišnih čimbenika na fotosintezu šumskoga drveća"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 7. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Josipa Miklečića
  Tema: "Reološka svojstva premaza"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 7. studenoga 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dajane Karaule
  Tema: "Koordinacija kraul tehnike"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Daniela Meljanca
  Tema: "Gaussov zakon za električno polje"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf) 
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Bajor
  Tema: "Učinkovitost logističkih sustava - Planiranje kapaciteta u logističkom sustavu"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vesne Janković - OTKAZANO!
  Tema: "Postmoderne teorije mode"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 31. listopada 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Korane Simonović - OTKAZANO!
  Tema: "Klasno-socijalne teorije mode"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 31. listopada 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Katalinić
  Tema: "Fonološka adaptacija hungarizama u povijesno-lingvističkom okviru"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 31. listopada 2017. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Danijele Lucić
  Tema: "Državni terorizam u oružanim sukobima"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 27. listopada 2017. u 15.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Pavlovića
  Tema: "Geostrateški resursi - oružje geopolitičke moći i (ne) sigurnosti u globaliziranom gospodarstvu 21. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Petak, 27. listopada 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Anamarije Durbešić
  Tema: "Tipovi i trendovi razvoja kulturnog pjezaža - vizualizacija prostornih podataka u GIS-u"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Petak, 27. listopada 2017. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ante Vučemilovića
  Tema: "Posljedice suvremenog ratovanja s aspekta ekotoksikologije"
  Sveučilište u Zagrebu 
  Petak, 27. listopada 2017. u 10.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Andročeca
  Tema: "Izrada prototipa kod projektiranja informacijskih sustava"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike 
  Četvrtak, 26. listopada 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Snježane Schuster
  Tema: "Tjelesna aktivnost tijekom trudnoće i poslije poroda"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 25. listopada 2017. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lucije Krešić
  Tema: "Svetonije i njegov model biografije"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 25. listopada 2017. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Košutić
  Tema: "Društvene nejednakosti u obrazovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 25. listopada 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nade Filipin
  Tema: "Neke značajke talijanskoga regionalnog izgovora"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lidije Milenkov-Ečimović
  Tema: "Awarded picturebooks in teaching English to young learnes"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet  
  Ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nade Kujundžić
  Tema: "Types of contemporary fairy - tale adaptations and young learners"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet  
  Ponedjeljak, 23. listopada 2017. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ajane Low
  Tema: "Hi - kvadrat test"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 20. listopada 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miroslava Rajtera
  Tema: "Hi - kvadrat test"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 20. listopada 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zvonimira Katančića
  Tema: "Aktivitet"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Četvrtak, 19. listopada 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Dražana Ćurčića
  Tema: "Razvoj motoričkih sposobnosti - koordinacija"
  Sveučilište u Zagrebu  
  Četvrtak, 19. listopada 2017. u 12.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gordane Pustaj
  Tema: "Građa, fizička i kemijska svojstva vode"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Četvrtak, 19. listopada 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Domagoja Bagarića
  Tema: "Fitnes programi - kružni trening u teretani"
  Sveučilište u Zagrebu  
  Četvrtak, 19. listopada 2017. u 11.50 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Borisa Radića
  Tema: "Ozljede glave u sportu"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Viktorije Trninić
  Tema: "Programi treninga psiholoških vještina - prikaz procesnog modela"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Tadić Vujčić
  Tema: "Pozitivna psihologija na radnom mjestu"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vinka Paulića
  Tema: "Urbano šumarstvo i urbane šume"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet 
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Jose Šarlije
  Tema: "Funkcionalni trening sa zvonastim utezima"
  Sveučilište u Zagrebu  
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 8.50 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Gorana Rogala
  Tema: "Fitnes programi - kružni trening"
  Sveučilište u Zagrebu  
  Srijeda, 18. listopada 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Bival Štefan
  Tema: "Odabrane biljne droge s ugljikohidratima"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 17. listopada 2017. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Slavuj Borčić
  Tema: "Uvod u kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u društvenoj geografiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 17. listopada 2017. u 10.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marijana Cara
  Tema: "Terenska ispitivanja i opažanja nasipa za obranu od poplava"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Utorak, 17. listopada 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Daniele Širinić
  Tema: "Zašto nam treba pojam kvalitete demokracije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 17. listopada 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vedrane Baričević
  Tema: "Hrvatska u Europskoj Uniji: zaštita izbjeglica i politike azila"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti 
  Ponedjeljak, 16. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Silvije Hanžić Deda
  Tema: "Types of pronunciation in the English language"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Cvite Gregov
  Tema: "Razvoj fleksibilnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2017. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Saše Vuka
  Tema: "Biotička motorička znanja za savladavanje prepreka"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Branke Migotti
  Tema: "Arheogeološki aspekt projekta Grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Subota, 14. listopada 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Škegre
  Tema: "Historiografija sporta: definicija područja; predmet proučavanja; ciljevi i zadaće; metode istraživanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Petak, 13. listopada 2017. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Zrinke Šimić Kanaet
  Tema: "Rimska keramika - predmet nevidljive globalizacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Petak, 13. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Virne Karlić
  Tema: "Imperativnost u srpskom jeziku: definicija, obilježja, sredstva i načini izražavanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Četvrtak, 12. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Hane Fajković
  Tema: "Uvod u izotopnu geokemiju"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet  
  Četvrtak, 12. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gabrijele Ratkajec Gašević
  Tema: "Opća načela planiranja grupnog rada"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
  Srijeda, 11. listopada 2017. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Maurović
  Tema: "Teorijski pristupi u grupnom radu"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
  Srijeda, 11. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Anje Mirosavljević
  Tema: "Konceptualni okvir restorativne pravde"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
  Srijeda, 11. listopada 2017. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Jerkovića
  Tema: "Una regula, una consuetudo? Strukturne i političke reforme samostana u vrijeme karolinške i klinijevske obnove"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 11. listopada 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sunčice Bartoluci
  Tema: "Sport kao društveni fenomen: što sociologija ima s tim?"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 11. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mandi Orlić Bachler
  Tema: "Rast/pad i konveksnost/konkavnost funkcija jedne varijable"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 10. listopada 2017. u 19 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Friganović
  Tema: "Parnost, neparnost i periodičnost funkcija jedne varijable"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 10. listopada 2017. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Božidara Ivankovića
  Tema: "Kompozicija i inverz funkcija jedne varijable"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 10. listopada 2017. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice prim. dr. sc. Oktavije Đaković Rode
  Tema: "Osnove medicinske virusologije"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet 
  Utorak, 10. listopada 2017. u 15.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Grdešića
  Tema: "Zašto je populizam važan i kako ga istraživati?"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 10. listopada 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Drage Župarić-Iljića
  Tema: "Krizne migracije: analiza izbjegličkih kretanja Balkanskim koridorom"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 14.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Damira Prodan-Abranovića
  Tema: "Proizvodnja toplinske energije iz drvne biomase"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirjane Adamović
  Tema: "Feminizam i sociologija - aspekti sraza feminističke i sociološke epistemologije"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Orjene Žaja
  Tema: "Poremećaji u jedenju"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Rone Bušljeta
  Tema: "Didaktičko-metodički kriteriji uređenja slikovnog materijala u udžbenicima"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ozane Nadoveza
  Tema: "Tržište dobara i tržište novca"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Jurinjak Tušek
  Tema: "Mjerenja i pogreške mjerenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Elez Garofulić
  Tema: "Sušenje voćnih sokova"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
  Petak, 6. listopada 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Tišma
  Tema: "Uvod u projektni menadžment"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Petak, 6. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Planinić
  Tema: "Newtonovi zakoni - nastavni aspekti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 5. listopada 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Hoić
  Tema: "Pogonska čvrstoća u proračunu transportnih uređaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje 
  Utorak, 3. listopada 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Monike Kovačević
  Tema: "Alkeni. Elektrofilna adicija na nezasićeni ugljik"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vinka Lešića
  Tema: "Povijest razvoja automatike"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 11.15 sati (više.pdf)


Top