Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnice Jelene Petrović
  Tema: "Provjera vidljivosti na topografskim kartama"
  Sveučilište u Zagrebu 
  Utorak, 3. travnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Izvora Rukavine
  Tema: "Populacija i uzorak"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 29. ožujka 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Azre Tafro
  Tema: "Doobova dekompozicija submartingale"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 29. ožujka 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Rudija Mrazovića
  Tema: "Definicija i primjeri martingala"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 29. ožujka 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tatjane Trošt Bobić
  Tema: "Kineziterapija u liječenju kronične nespecifične lumbalne boli"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 29. ožujka 2018. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Hanzec
  Tema: "Opažanje i kognicija svakodnevne okoline u ekološkoj psihologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet 
  Srijeda, 28. ožujka 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Josipa Stipčevića
  Tema: "Probabilistička procjena seizmičkog hazarda"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Srijeda, 28. ožujka 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Daniela Boka
  Tema: "Definicija, struktura i metode razvoja izdržljivosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 28. ožujka 2018. u 9.15 sati  (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Koraljke Modić Stanke
  Tema: "Sociopacijalne dimenzije prostora u ekološkoj psihologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet 
  Srijeda, 28. ožujka 2018. u 9 sati  (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Josipe Nakić
  Tema: "Važnost pravilne izvedbe vježbi jakosti i snage"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 28. ožujka 2018. u 7.30 sati  (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Erne Begović Kovač
  Tema: "Numeričko rješavanje integralnih jednadžbi"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 27. ožujka 2018. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Štambuk
  Tema: "Psihološki aspekti življenja u gradu"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet 
  Utorak, 27. ožujka 2018. u 10.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Vučenovića
  Tema: "Okolinski stresovi i adaptivno ponašanje u ekološkoj psihologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet 
  Utorak, 27. ožujka 2018. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Antonije Trontel
  Tema: "Biotehnološki procesi proizvodnje mliječne kiseline iz obnovljivih sirovina"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 26. ožujka 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Veršić
  Tema: "Genitiv jednine imenica i pridjeva"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Petak, 23. ožujka 2018. u 12.30 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice Angele Crnobrnje
  Tema: "De culina et cibis (Praeceptum culinarium Ova fricta ex utroque latere)"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji 
  Četvrtak, 22. ožujka 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Prlić
  Tema: "Prostor linearnih operatora"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 21. ožujka 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Slavena Kožića
  Tema: "Izomorfizmi vektorskih prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 21. ožujka 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mate Puljiza
  Tema: "Dinamika kvadratne familije"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 21. ožujka 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Daniela Patafte
  Tema: "Duhovni pokreti i krize 17. i 18. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Utorak, 20. ožujka 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Eve Katarine Glazer
  Tema: "Pojava i razvoj gradova kao preduvjet za uspon civilizacija - pregled odabranih primjera"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 19. ožujka 2018. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivana Vrbika
  Tema: "Razine pripremanja nastavnog procesa"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Petak, 16. ožujka 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Zdravka Zukola
  Tema: "Vrste odgojno-obrazovnoga rada u tjelesnom i zdravstvenom području"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 14. ožujka 2018. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Sandre Višković
  Tema: "Vrste odgojno-obrazovnoga rada u tjelesnom i zdravstvenom području"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 14. ožujka 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Jadranka Tute
  Tema: "Transportna sredstva u logističkoj potpori vojnim operacijama"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Srijeda, 14. ožujka 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katarine Bačić
  Tema: "Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivice Gavranića
  Tema: "Izvedbe protueksplozije zaštite elektromotornih pogona"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva 
  Ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 14 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ernesta Vlačića
  Tema: "Nove teorije vanjske trgovine i transportni troškovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Bašić
  Tema: "Ricardova teorija komparativnih prednosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Alice Grilec
  Tema: "Modno tržište i kupac današnjice"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet 
  Petak, 9. ožujka 2018. u 9 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katarine Jeličić
  Tema: "Čestični model građe tvari - nastavni aspekti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Četvrtak, 8. ožujka 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Branimira Zaunera
  Tema: "Toplinski kapacitet"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Četvrtak, 8. ožujka 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ines Vlahović
  Tema: "Kinetičko molekularni model idealnog plina"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Četvrtak, 8. ožujka 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Blaža Rebernjaka
  Tema: "Povijesni razvoj psihologijskog testiranja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Srijeda, 7. ožujka 2018. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mislava Papeca
  Tema: "Temeljni elementi odgojno-obrazovnoga rada u osnovnom i srednjem školstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 7. ožujka 2018. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jelene Puđak
  Tema: "Društvo visokih emisija"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji 
  Srijeda, 7. ožujka 2018. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nikoline Anić
  Tema: "Osnovno školstvo u svijetu i Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Srijeda, 7. ožujka 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marijane Bosnar Puretić
  Tema: "Funcionalna neuroanatomija"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Utorak, 6. ožujka 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivana Leutara
  Tema: "Dugoročna zaštita klasičnog i raketnog naoružanja primjenom isparavajućih inhibitora korozije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 6. ožujka 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Enesa Quiena
  Tema: "Fluxus"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Utorak, 27. veljače 2018. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Rudolfa Tomića
  Tema: "Uvod u konstrukciju borbenih oklopnih vozila"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje 
  Četvrtak, 22. veljače 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Shek Vugrovečki
  Tema: "Eritrociti"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Četvrtak, 15. veljače 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Žura Žaja
  Tema: "Resorpcija i metabolizam masti"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Četvrtak, 15. veljače 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Selme Pintarić
  Tema: "Mikoplazme"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Utorak, 13. veljače 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Hazuki Mori - OTKAZANO!
  Tema: "Japanese self-images"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 9. veljače 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Zlatara
  Tema: "Vanjska balistika: kinematika leta i dinamika projektila"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 8. veljače 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Magdalene Krbot Skorić
  Tema: "Evocirani potencijali"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Petak, 26. siječnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Molnara
  Tema: "Specifikacija zahtjeva za implementaciju digitalnog sustava"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Petak, 26. siječnja 2018. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jasmine Nestić
  Tema: "Povijest poučavanja i učenja povijesti umjetnosti unutar visokoškolske i srednjoškolske obrazovne razine u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Potočki
  Tema: "Metoda jediničnog hidrograma"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Daniela Hofmana
  Tema: "Obrada multimedije na mnogojezgrenim arhitekturama"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 13.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gordona Gilje
  Tema: "Nasipi za obranu od poplava"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Obranovića
  Tema: "Hladno prešana ulja i nusprodukti njihove proizvodnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 10.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Radmana - OTKAZANO!
  Tema: "Kružni trening"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stipice Grgića
  Tema: "Hrvatska seljačka stranka i ideja izgradnje hrvatskog društva 1935. - 1941."
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 24. siječnja 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Cerovca
  Tema: "Demokratska legitimnost u političkoj filozofiji Johna Stuarta Milla"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 14.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Monike Kamenečki
  Tema: "Uloga vegetacije u krajobraznom oblikovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marte Husić
  Tema: "Utjecaj države na urbanu strukturu na primjeru Zagreba u drugoj polovini XIX. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Greguric
  Tema: "Era transhumanizma: poboljšanje ljudskih bića"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Sanje Aslanovski Tokić
  Tema: "Свободное время: хобби и развлечения"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marcela Maretića
  Tema: "Homogeni sustavi linearnih jednadžbi"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Žuljević
  Tema: "Elementi sportske gimnastike i rukometa"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Novak Mavar
  Tema: "Tržište prirodnog plina"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 12.15 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Branimire Špoljarić
  Tema: "Dijagnostika gravidnosti preživača"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katje Petric Maretić
  Tema: "Primjena lasera u grafičkoj tehnologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 10.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Donevskog
  Tema: "Spektar odaziva na udarna opterećenja i njegova primjena pri odabiru zaštitnog materijala"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 9.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Molvarec
  Tema: "Narativ o putovanju u moderni: Antun Gustav Matoš i Janko Polić Kamov"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr.sc. Vlatka Vučetića
  Tema: "Biološke i kronološke značajke rasta i razvoja djece"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Iris Lobaš Kukavičić
  Tema: "Elementi vizualnog govora"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Stupića
  Tema: "Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinfera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Lečića
  Tema: "The English Passive: how it is formed and how it is used"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Branislava Oblučara
  Tema: "Esej kao žanr u poetici Danijela Dragojevića"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 17.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Danijela Šuljića
  Tema: "Festivali i distribucija autorskih animiranih filmova"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Meštrovića
  Tema: "Specifičnosti prostora u animiranom filmu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Maroja Mrduljaša
  Tema: "Funkcionalne datosti tipologija: potencijali proširenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lovorke Mađarević
  Tema: "Moralni odgoj i emocije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti 
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Budimira
  Tema: "Bezierove krivulje u računalnoj grafici"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 8.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zvonka Sigmunda
  Tema: "Skele-montaža, nosivost i sigurnost"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Utorak, 16. siječnja 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jadranke Kim Musa
  Tema: "Relative Clauses"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 16. siječnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Borisa-Marka Kukoveca
  Tema: "Elektroliza"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jane Pisk
  Tema: "Galvanski članci"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Siniše Prekratića
  Tema: "Suffixes"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Petak, 12. siječnja 2018. u 9.35 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Saše Horvata
  Tema: "Bit tehnike i bit ljudskog: Heidegger i neuroznanosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Četvrtak, 11. siječnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić
  Tema: "Katekizam katoličke crkve u katehezi odraslih"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Rumora Samarin
  Tema: "Modificirani unos ugljikohidrata u prehrani osoba sa šećernom bolesti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Brune Tariba
  Tema: "Mastitisi domaćih životinja"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Majde Bojić
  Tema: "Kanibalizam u brazilskoj književnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 9. siječnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zorana Grozdanova
  Tema: "Teologija križa kao kritika teizma i ateizma"
  Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni centar za protestantsku teologiju M. V. Ilirik
  Ponedjeljak, 8. siječnja 2018. u 14 sati (više.pdf)


Top