Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Branke Migotti
  Tema: "Arheogeološki aspekt projekta Grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Subota, 14. listopada 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Virne Karlić
  Tema: "Imperativnost u srpskom jeziku: definicija, obilježja, sredstva i načini izražavanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Četvrtak, 12. listopada 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Jurinjak Tušek
  Tema: "Mjerenja i pogreške mjerenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
  Ponedjeljak, 9. listopada 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Elez Garofulić
  Tema: "Sušenje voćnih sokova"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
  Petak, 6. listopada 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Hoić
  Tema: "Pogonska čvrstoća u proračunu transportnih uređaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje 
  Utorak, 3. listopada 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Monike Kovačević
  Tema: "Alkeni. Elektrofilna adicija na nezasićeni ugljik"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Zečevića
  Tema: "Identifikacija i klasifikacija stijena za potrebe vojne geologije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 28. rujna 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Luke Krstulovića
  Tema: "Disperzivni sustavi: Suspenzije, koloidi, otopine"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Srijeda, 27. rujna 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nives Marušić Radovčić
  Tema: "Sirovine animalnog podrijetla: perad i jaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Srijeda, 27. rujna 2017. u 10.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Boška Picule
  Tema: "Sigurnost u međunarodnoj politici: tradicionalni pristup"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 26. rujna 2017. u 9.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Filipa Dragovića
  Tema: "Sigurnost granica i nezakonite migracije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 26. rujna 2017. u 8.50 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tanje Salak
  Tema: "Komparacija pridjeva tvorena sufiksom -ji"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 22. rujna 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Gverić Katana
  Tema: "Lokativ imenica (mjesno značenje)"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 22. rujna 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ranke Đurđević
  Tema: "Prezent modalnih glagola smjeti, moći i htjeti "
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Antonije Ordulj
  Tema: "Prezent glagola -ati>-am"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 9 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Pukšeca
  Tema: "Biometan kao veza između transportnog sektora i naprednog gospodarenja otpadom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Utorak, 5. rujna 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stanka Škeca
  Tema: "Uloga CAD tehnologije u razvoju proizvoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 13. srpnja 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tihane Dekanić
  Tema: "Proces kemijskog inženjerstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 20. lipnja 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Franje Hrvojevića
  Tema: "Opća vojno-geografska obilježja Republike Hrvatske"
  Sveučilište u Zagrebu
  Srijeda, 14. lipnja 2017. u 17.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marinka Lozančića
  Tema: "Vojno-geografska obilježja Republike Hrvatske u kontekstu regionalnog okruženja"
  Sveučilište u Zagrebu
  Srijeda, 14. lipnja 2017. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Tomičić Furjan
  Tema: "Mjerenje preformansi poslovnih procesa"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Srijeda, 14. lipnja 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Željka Šarića
  Tema: "Analiza prometnih nesreća upotrebom podataka iz Event Data Recorder uređaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Srijeda, 14. lipnja 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Hrvoja Pilka
  Tema: "Funkcionalna učinkovitost i prometna sigurnost raskrižja s kružnim tokom prometa"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 13. lipnja 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Mađera
  Tema: "Žiroteodoliti i njihova primjena u rudarstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2017. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Balde Stančića
  Tema: "Kartografske projekcije"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2017. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Pavasovića
  Tema: "Rudarske karte i planovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2017. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ilije Grgića
  Tema: "Daljinska istraživanja i njihova primjena u rudarstvu i geologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2017. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Luke Novačkog
  Tema: "Pojednostavljeni modeli prijevozne potražnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miroslava Vujića
  Tema: "Arhitektura kooperativnih sustava u gradskom prometu"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Pere Škorputa
  Tema: "Razvoj korisničkih zahtjeva sustava upravljanja incidentnim situacijama u prometu"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sandre Car
  Tema: "Primjena elemenata Montessori pedagogije u osnovnim školama"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 9. lipnja 2017. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Vidačaka
  Tema: "Interesne skupine i lobiranje u kreiranju politika Europske unije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Petak, 9. lipnja 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mile Lovrić
  Tema: "Molekularna dijagnostika i procjena terapije"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Četvrtak, 8. lipnja 2017. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Marinića
  Tema: "Posttraumatski stresni poremećaj i komorbiditet s drugim psihijatrijskim i somatskim poremećajima"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 8. lipnja 2017. u 9.35 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mislava Jošića
  Tema: "Platna bilanca: teorija i praksa"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 7. lipnja 2017. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Radišića
  Tema: "Poboljšanja satelitskih navigacijskih sustava"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Srijeda, 7. lipnja 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Bosnić
  Tema: "Besplatnost, sloboda i otvorenost u računarstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Srijeda, 7. lipnja 2017. u 14.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Šoštarića
  Tema: "Upravljanje prometom svjetlosnom prometnom signalizacijom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Željka Hećimovića
  Tema: "Metode snimanja i kartiranja detalja"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Andreja Novaka
  Tema: "Rješavanje nelinearnih jednadžbi, metoda bisekcije"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Broz Tominac
  Tema: "Balanced Scorecard (BSC) - uravnoteženi sustav mjerenja rezultata"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Danijela Šugara
  Tema: "Mjerenje kutova i poligonometrija u rudarstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Medveda 
  Tema: "Izmjera otvorenih kopova i izračuna volumena"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2017. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Novaka
  Tema: "Mundell-Flemingov model za postizanje unutarnje i vanjske ravnoteže"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mile Bošnjaka
  Tema: "Republika Hrvatska u globalizacijskim i regionalizacijskim trendovima"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Granića
  Tema: "Oralna kirurgija I."
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Zambelli
  Tema: "Sustavi upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Katovića
  Tema: "Inicijalni statistički postupci"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Vlajčića
  Tema: "Ekonomske implikacije međunarodnih migracija"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Kovač
  Tema: "Internacionalizacija poduzeća:teorijski i praktični aspekti"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Ševrovića
  Tema: "Sigurnost u prometu s osvrtom na sigurnost cestovnog prometa"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Lucijana Šupljika Gabelica
  Tema: "Vježbanje s ciljem promjene morfološkog ststusa i unapređenja rada kardiovaskularnog sustava"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Petak, 2. lipnja 2017. u 14.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ivane Šalinović
  Tema: "The Passive Voice"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 2. lipnja 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jelene Mandić
  Tema: "How to write a CV?"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 2. lipnja 2017. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Ivanjka
  Tema: "Informacijski sustavi potpomognuti radom mnoštva u baštinskom okruženju"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 1. lipnja 2017. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Ivkovića
  Tema: "Lokalna mreža - ETHERNET"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Četvrtak, 1. lipnja 2017. u 10.15 sati (više.pdf)


Top