Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnice Marije Barkiđija, prof. math. i inf. dipl. math.
  Tema: "Razvojna okolina .NET i programski jezik C# 8"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 29. lipnja 2020. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika prof. dr. sc. Daniela Kressnera
  Tema: "Adaptivna aproksimacija funkcija vektorske varijable (Adaptive Cross Approximation)"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 23. lipnja 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Sebastijana Dračića
  Tema: "Utopija i distopija u slikarstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Utorak, 16. lipnja 2020. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Tadića
  Tema: "Animirani film u suvremenoj umjetnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Utorak, 16. lipnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Pavla Pavlovića
  Tema: "Optička pomagala i utjecaj na slikarstvo"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Ponedjeljak, 15. lipnja 2020. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Zlatana Vehabovića
  Tema: "Modeli narativa u slikarstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Ponedjeljak, 15. lipnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Denisa Jurečića
  Tema: "Multifunkcionalnost ambalaže u procesu distribucije proizvoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Petak, 12. lipnja 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Anete Copić, prof. mat.
  Tema: "Limes niza"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 10. lipnja 2020. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Bakovića
  Tema: "Metodički postupak poučavanja skoka udalj"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 10. lipnja 2020. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Peraice
  Tema: "Dizajn interijera druge polovice 19. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 9. lipnja 2020. u 19 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Bago
  Tema: "Dizajn interijera prve polovice 19. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 9. lipnja 2020. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Ćorić Samardžije
  Tema: "Digitalna pristupačnost"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 9. lipnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Damira Budimira
  Tema: "Model integracije i fuzije podataka o prometnim tokovima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Petak, 5. lipnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tanje Komarac
  Tema: "Korištenje mobilnog marketinga u muzejima"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Četvrtak, 4. lipnja 2020. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ive Zenzerović
  Tema: "Razvoj vještina nenasilne komunikacije i djelotvorna komunikacija u razrednom odjelu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 3. lipnja 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marte Klemenčić
  Tema: "Didaktički izazovi u radu s darovitim učenicima"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 3. lipnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Monike Gudlin
  Tema: "Digitalna transformacija nastave"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Adriane Ažić Bastalić
  Tema: "Poticanje kreativnosti u nastavnom procesu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jelene Poláček Gajer
  Tema: "Tvorba aktivnog aorista u novogrčkom"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Perić
  Tema: "Ciljevi i zadaci operativne pripreme u proizvodnji"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Ponedjeljak, 25. svibnja 2020. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marina Beroša
  Tema: "Moral i etika"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Četvrtak, 21. svibnja 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Mate Škerbića
  Tema: "Stoička etika"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Četvrtak, 21. svibnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Grdena
  Tema: "Kolike konja"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Ponedjeljak, 18. svibnja 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Krišto
  Tema: "Informiranost učenika srednjih strukovnih škola o zaštiti na radu i prijedlozi za unaprjeđenje"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Utorak, 12. svibnja 2020. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marice Marinović Golubić
  Tema: "Noviji doseljenici i povratnici na hrvatske otoke: osnovna obilježja pojave"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Utorak, 12. svibnja 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirele Pavić
  Tema: "Građa očne jabučice"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Četvrtak, 7. svibnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Josipe Tomašić Jurić
  Tema: "Hrvatski pučki kalendari 19. stoljeća: poetika i recepcija"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 6. svibnja 2020. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Vidović Zorić
  Tema: "Motoričko planiranje izgovora u procesu govorne proizvodnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 5. svibnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vene Voleneca
  Tema: "Izražavanje prostornih odnosa padežima u hrvatskome jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. svibnja 2020. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Ćužića
  Tema: "Padeži izravnoga objekta u hrvatskome jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. svibnja 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Daniele Katunar
  Tema: "Konstrukcijski pristupi jeziku i ustroj leksikona"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. svibnja 2020. u 10.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Nazalević Čučević
  Tema: "Predikat u hrvatskome jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. svibnja 2020. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mladena Koneckog
  Tema: "Osnove izrade računalnih igara korištenjem HTML canvasa i JavaScipta"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacija i informatike
  Četvrtak, 30. travnja 2020. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Sekulić Sović
  Tema: "Uloga psiholingvističkih parametara u testiranju jezičnih poremećaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 28. travnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Matović
  Tema: "Uvod u Odiseju"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 27. travnja 2020. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marije Duvnjak
  Tema: "Ekološki otisak stočarske proizvodnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Četvrtak, 23. travnja 2020. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Monike Komušanac
  Tema: "Prirodno kretanje stanovništva - metodološki pristup, uvjetovanost i novi izazovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Četvrtak, 16. travnja 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Jurja Petrovića
  Tema: "Svojstva Fourierovih transformacija"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 7. travnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Paole Glavan
  Tema: "Separabilne diferencijalne jednadžbe"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ponedjeljak, 6. travnja 2020. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mladena Vihera
  Tema: "Sposobnosti i zadaće zračnih snaga: prevlast u zračnom prostoru, zrakoplovno izviđanje, bliska zračna potpora i izolacija bojišta"
  Sveučilište u Zagrebu
  Petak, 13. ožujka 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dubravka Bačića
  Tema: "Metoda procjene troškova građenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 12. ožujka 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Melite Čavlović
  Tema: "Prema modernoj arhitekturi: Beč-Zagreb na prijelazu u dvadeseto stoljeće"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Srijeda, 11. ožujka 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Metke Bezlaj
  Tema: "Slaganje vremena u kompletivnim rečenicama u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Marie Valencie Spoljaric
  Tema: "Odabir glagolskog načina u kompletivnim rečenicama u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Stanić
  Tema: "Zavisnosložene rečenice u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Horvata
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mateje Đonlić
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Jagušta
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Podnar Lešić
  Tema: "Molekularni biljezi u arheogenetskim istraživanjima"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 9. ožujka 2020. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Kovačevića
  Tema: "Koncept, definiranje i klasifikacija vojnih izdataka"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 5. ožujka 2020. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Alexeija Tanovitskog
  Tema: "Recital vokalnih skladbi različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 4. ožujka 2020. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dunje Majstorović
  Tema: "Uspješni magazini Vjesnikove kuće 1960-ih i 1970-ih godina"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 2. ožujka 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Viktora Vidovića
  Tema: "Izvođenje skladbi iz triju različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Petak, 28. veljače 2020. u 16.30 sati (više.pdf)


Top