Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Jurja Petrovića
  Tema: "Svojstva Fourierovih transformacija"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 7. travnja 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Sekulić Sović
  Tema: "Uloga psiholingvističkih parametara u testiranju jezičnih poremećaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 31. ožujka 2020. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirele Pavić - odgođeno!
  Tema: "Građa očne jabučice"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Četvrtak, 19. ožujka 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mladena Vihera
  Tema: "Sposobnosti i zadaće zračnih snaga: prevlast u zračnom prostoru, zrakoplovno izviđanje, bliska zračna potpora i izolacija bojišta"
  Sveučilište u Zagrebu
  Petak, 13. ožujka 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dubravka Bačića
  Tema: "Metoda procjene troškova građenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 12. ožujka 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Melite Čavlović
  Tema: "Prema modernoj arhitekturi: Beč-Zagreb na prijelazu u dvadeseto stoljeće"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Srijeda, 11. ožujka 2020. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Metke Bezlaj
  Tema: "Slaganje vremena u kompletivnim rečenicama u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Marie Valencie Spoljaric
  Tema: "Odabir glagolskog načina u kompletivnim rečenicama u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Stanić
  Tema: "Zavisnosložene rečenice u španjolskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Horvata
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mateje Đonlić
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Jagušta
  Tema: "Konstruktori, static"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 10. ožujka 2020. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Podnar Lešić
  Tema: "Molekularni biljezi u arheogenetskim istraživanjima"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 9. ožujka 2020. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Kovačevića
  Tema: "Koncept, definiranje i klasifikacija vojnih izdataka"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 5. ožujka 2020. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Alexeija Tanovitskog
  Tema: "Recital vokalnih skladbi različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 4. ožujka 2020. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dunje Majstorović
  Tema: "Uspješni magazini Vjesnikove kuće 1960-ih i 1970-ih godina"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 2. ožujka 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Viktora Vidovića
  Tema: "Izvođenje skladbi iz triju različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Petak, 28. veljače 2020. u 16.30 sati (više.pdf)


Top