Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Vranković
  Tema: "Metabolizam kalcija i fosfora u domaćih životinja"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 5. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Erne Begović Kovač
  Tema: "Deskriptivna statistika"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Četvrtak, 4. listopada 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Bojana Žugeca
  Tema: "Struktura matematike"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 2. listopada 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mate Puljiza
  Tema: "Matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tvrtka Dražine
  Tema: "Građa, funkcija i evolucija stanice"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zlatka Hanića
  Tema: "Primjena učinske elektronike u elektromotornim pogonima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marinka Kovačića
  Tema: "Vrste elektroničke energetske pretvorbe s primjerima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Šmit
  Tema: "Endoskopska pretraga jednjaka pasa i mačaka"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lenke Mihoković
  Tema: "Matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Hazuki Mori
  Tema: "'Utopanism' in Japanese religions and philosophies"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Ante Kožula
  Tema: "Upravljanje (logističkim) ljudskim potencijalima"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 2. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miroslav Rajter
  Tema: "Maslowljeva teorija potreba"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Jurčec
  Tema: "Uvod u motivaciju za učenje: Temeljni pojmovi i teorije"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Ivačića
  Tema: "'Kukavice' Josefa Škvoreckog i čehoslovačka kulturna politika 1948. - 68."
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Pećina
  Tema: "Dijagnostika i liječenje puknuća prednjeg križnog ligamenta u pasa"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Ponedjeljak, 10. rujna 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Josipa Terzića
  Tema: "Hidrogeološka istraživanja u krškim priobalnim terenima"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Srijeda, 4. srpnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Novaka
  Tema: "Biorafinerija - integrirani procesi u održivom iskorištavanju obnovljive biomase za proizvodnju biokemikalija, biogoriva i energije"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Utorak, 19. lipnja 2018. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimir Matanović
  Tema: "Bakterijske bolesti riba"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 15. lipnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. brg. Mirka Ljevara
  Tema: "Održavanje zrakoplovno tehničkih materijalnih sredstava u HRZ-u"
  Sveučilište u Zagrebu
  Srijeda, 13. lipnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Damjana Pelca
  Tema: "Transportne pojave"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 13. lipnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Križanovića
  Tema: "Gomila i sortiranje gomilom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 12. lipnja 2018. u 15.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Kolar Billege
  Tema: "Jezični sadržaj kao polazište za ocjenjivanje u jezičnom izražavanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 12. lipnja 2018. u 15.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Đurasevića
  Tema: "Prioritetni red i gomila"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 12. lipnja 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vjere Bakić, dipl. ing. arh.
  Tema: "O elementarnim konstrukcijama i složenim prostornim strukturama dvorana"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Utorak, 12. lipnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Štimca
  Tema: "Razvoj zračnog teretnog prometa u svijetu s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Petak, 8. lipnja 2018. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Leje Vene
  Tema: "Konceptualna umjetnost i performance"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Popovčić
  Tema: "Apstraktna umjetnost 1960-ih"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Zadro
  Tema: "Teorijske osnove estetskoga oblikovanja uporabnih predmeta od sredine 19. stoljeća i kontinuitet razvoja industrijskoga dizajna do kraja 1950-ih"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Branke Barčot
  Tema: "Dodiri lingvokulturologije i znanosti o prevođenju - na primjeru hrvatsko-ruske međukulturne komunikacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 13.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Grgurinović
  Tema: "Putovanje i etnografsko znanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Zorane Protić, dipl. ing. arh.
  Tema: "Alternativni oblici građenja: metode i potencijali ponovne upotrebe konstrukcija i materijala"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 7. lipnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Fabija Faragune
  Tema: "Gorivni članaci s protonski vodljivom membranom i s čvrstim oksidom kao elektrolitom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Srijeda, 6. lipnja 2018. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katarine Dadić
  Tema: "Dijete i roditelj u kontekstu potrošačkoga okruženja"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 6. lipnja 2018. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Jurice Dolića
  Tema: "Mikro-interakcije u grafičkim korisničkim sučeljima"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Srijeda, 6. lipnja 2018. u 10.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Željke Metesi Deronjić
  Tema: "Estetička misao Pavla Vuk-Pavlovića"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 4. lipnja 2018. u 15.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Plazonić
  Tema: "Karakteristike papira za zaštitni tisak "
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Ponedjeljak, 4. lipnja 2018. u 11.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Žažara
  Tema: "Razmatranje društvene dinamike - teorijske perspektive, epistemološki prijepori i metodološki izazovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. lipnja 2018. u 9.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice mr. sc. Maje Ivanović
  Tema: "'Geschäftliches Kommunizieren - Mahnung' – Poslovno komuniciranje - Opomena"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Mirne Petanjek
  Tema: "'Adjektivgebrauch bei der Werbegestaltung' – Upotreba pridjeva u procesu nastanka reklame"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Klinčić
  Tema: "Značenje i mjesto Ivana Belostenca u hrvatskom jezikoslovlju"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Bušića
  Tema: "Uporaba ilirskoga i dalmatinskoga imena kao povijesnih sinonima pri određivanju nacionalnog identiteta bačkih Hrvata - Bunjevca i Šokaca"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 12.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Azre Abadžić Navaey
  Tema: "Paradigmatski obrat u turskoj književnosti 1980-ih"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Razumovića
  Tema: "Optimiranje 0. reda"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Srijeda, 30. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Margarete Gardijan
  Tema: "Značenje treajanja obveznica i imunizacija (portfelja) obveznica"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vedrana Kojića
  Tema: "Pojam i računanje trajanja obveznica"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jozefine Katić
  Tema: "Elektrokemijsko stvaranje novih faza na granici elektroda/elektrolit"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Brozovića
  Tema: "Sukob na (književnoj) ljevici - povodi, tijek i posljedice na književni život"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Perić Kaselj
  Tema: "Konstruiranje identiteta hrvatskih virtualnih dijasporskih zajednica Južne Amerike: na primjeru Čilea i Argentine"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 9.35 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nebojše Lujanovića
  Tema: "Postmodernizam u hrvatskoj književnosti - problemi književne povijesti i kanonizacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ive Ivanković
  Tema: "Sport djece i mladih"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Utorak, 29. svibnja 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ilije Grgića
  Tema: "Određivanje pomaka zemljine površine primjenom GNSS tehnologije"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Pavasovića
  Tema: "Određivanje pomaka zemljine površine primjenom GNSS tehnologije"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tibora Komara
  Tema: "Simbolički odnos dijasporskog kulturnog identiteta i sporta"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mateja Gašparovića
  Tema: "Primjena novih tehnologija za prikupljanje podataka u GIS-u"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vlatke Lemić
  Tema: "Digitalni arhivi u Europi"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Perice
  Tema: "Zagrebačke književne dispozicije: Miroslav Krleža, August Cesarec i politička literatura međuraća"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Šamanović
  Tema: "Primjena novih tehnologija za prikupljanje podataka u GIS-u"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dragutina Tušeka
  Tema: "Volumetrijska analiza"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ivane Cetina
  Tema: "Gravimetrijska analiza"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Bojana Prosenjaka
  Tema: "Le passé composé avec l'auxiliare être"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Borke Lekaj Lubina
  Tema: "Le passé composé avec l'auxiliare avoir"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Možnika
  Tema: "Uvod u sigurnost informacijskih sustava"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 11.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Teje Šegić
  Tema: "Zusammensetzungen im studienbegleitenden Deutschunterricht für Studierende der Politikwissenschaft und Journalistik"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Gaja Tomaša
  Tema: "Passiv im studienbegleitenden Deutschunterricht für Studierende der Politikwissenschaft und Journalistik"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Težaka
  Tema: "Informacijska pismenost budućih učitelja"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Teje Šegić
  Tema: "If clauses in the context of teaching English for specific purposes to students of political science and journalism"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vesne Ocelić Bulatović
  Tema: "Natech nesreće i katastrofe"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Medune 
  Tema: "Praćenje kakvoće tla u Republici Hrvatskoj sa stajališta unošenja onečišćujućih tvari u okoliš emisijom u tlo"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Četvrtak, 24. svibnja 2018. u 8 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Frane Grubišića
  Tema: "Terapijske vježbe u bolesnika s križoboljom"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 23. svibnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Željke Mikošević
  Tema: "Multimodalna komunikacija u kontekstu muzejske izložbe"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 23. svibnja 2018. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Helene Stublić
  Tema: "Zaštita muzejske građe na izložbi"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 23. svibnja 2018. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mladena Pavlečića
  Tema: "Biotehnološka proizvodnja etanola iz lignoceluloznih sirovina"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Srijeda, 23. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Bojana Prosenjaka
  Tema: "If clauses in the context of teaching English for specific purposes to students of political science and journalism"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 21. svibnja 2018. u 17.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Luke Petrinjak
  Tema: "Virtualno 3D oblikovanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 17. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Emila Draževića
  Tema: "Rast i razmnožavanje mikroorganizama"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Četvrtak, 17. svibnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ide Blažičko
  Tema: "Biomimetički materijali i stvaralčki procesi u kiparstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 17. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dajane Kučić Grgić
  Tema: "Karakterizacija mikroorganizama"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Četvrtak, 17. svibnja 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krune Lepoglavca
  Tema: "Primjena GIS alata pri analizi primarne šumske protupožarne infrastrukture"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet 
  Utorak, 15. svibnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Darka Masneca
  Tema: "Sličnosti i razlike estetike animiranog filma i videoigara"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti  
  Utorak, 15. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dijane Jerković
  Tema: "Etički aspekti socijalnopedahoških intervencija s djecom i mladima"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
  Ponedjeljak, 14. svibnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Natalije Novokmet
  Tema: "Istraživanje biološke raznolikosti populacije na temelju analiza genetičkih biljega"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Ponedjeljak, 14. svibnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Damira Vitkovića, dipl. ing. arh.
  Tema: "Arhitektura oskudice"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet 
  Srijeda, 9. svibnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Martina Starčevića
  Tema: "Elementi kolosiječnih prijelaza u ravnini"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti 
  Srijeda, 9. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Kaić
  Tema: "Ranokršćanski prikazi biblijskih tema"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Utorak, 8. svibnja 2018. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Basarac Sertić
  Tema: "Gospodarsko značenje industrije"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet  
  Ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vinka Petričevića
  Tema: "Kvadratni ostaci"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet  
  Ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Juga
  Tema: "Značajke transporta usitnjenog drva"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet  
  Ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Darije Mustić
  Tema: "Utjecaj medijskih sadržaja na percepciju vizualnih poruka"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet  
  Ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Pavlića
  Tema: "Jedinični hidrogram"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
  Petak, 4. svibnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Slavena Gašparovića
  Tema: "Utjecaj fizičkogeografskih faktora na razvoj prometnih sustava: primjer reljefa"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet  
  Četvrtak, 3. svibnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Matulina
  Tema: "Opis tijekova podataka - UML dijagram aktivnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti 
  Četvrtak, 3. svibnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Kristijana Tomljanovića
  Tema: "Operativna primjena lakih bespilotnih letjelica u lovnogospodarskom planiranju"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet 
  Četvrtak, 3. svibnja 2018. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Pavelića
  Tema: "Metoda projektiranja obiteljskih kuća u post-legalizacijsko doba (prema novoj vernakurarnosti)"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet  
  Srijeda, 2. svibnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Radeljak Kaufmann
  Tema: "Metoda scenarija u regionalnom i prostornom planiranju"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet  
  Srijeda, 2. svibnja 2018. u 10.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Hrvoja Heštere
  Tema: "Vojno-geografski elementi geoprostora"
  Sveučilište u Zagrebu 
  Srijeda, 2. svibnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Biočić
  Tema: "Crkva i narodni preporod"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet 
  Srijeda, 25. travnja 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Andreje Antolić Petak
  Tema: "Geld: Siene Geschichte, Formen und Aufgaben"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike 
  Utorak, 24. travnja 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Friščić
  Tema: "Prilagodbe viših biljaka na različite životne uvjete"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
  Utorak, 24. travnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Zeman
  Tema: "Vile s porticima i istaknutim rizalitima: ishodište forme, razvoj i primjeri na istočnoj obali Jadrana"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 23. travnja 2018. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Lukačevića
  Tema: "Metode procjene elastičnog kritičnog opterećenja čeličnih okvirnih konstrukcija"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 23. travnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Rose Karlić
  Tema: "Statističke metode u molekularnoj biologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Četvrtak, 19. travnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Antuna Sevšeka, dipl. ing. arh.
  Tema: "Na razmeđu privatnog i javnog - mjerila erozije kvalitete stanovanja u Zagrebu"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet 
  Srijeda, 18. travnja 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Antuna Bilića
  Tema: "Uprava u dioničkom društvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet 
  Ponedjeljak, 16. travnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gordane Grozdek Čovčić
  Tema: "Bobath koncept u neurorehabilitaciji odraslih osoba"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet 
  Ponedjeljak, 11. travnja 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sare Essert
  Tema: "Determinacija arheobotaničkih uzoraka"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet 
  Utorak, 10. travnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Sekso Milković
  Tema: "Ovladanje određenom konjugacijom prezenta u mađarskom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine s. Ane Begić
  Tema: "Razumijevanje grijeha kod mladih danas"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet 
  Ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mislava Kutleše
  Tema: "Božanski zakon u arhitekturi teologalnih kreposti"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet 
  Ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tihomira Opetuka
  Tema: "Sustav unutarnjeg transporta: Problem određivanja potrebnog broja transportnih sredstava"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje 
  Petak, 6. travnja 2018. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Petra Ilinčića
  Tema: "Ispitivanje emisija štetnih tvari vozila u stvarnim uvjetima vožnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje 
  Petak, 6. travnja 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jelene Petrović
  Tema: "Provjera vidljivosti na topografskim kartama"
  Sveučilište u Zagrebu 
  Utorak, 3. travnja 2018. u 8 sati (više.pdf)


Top