Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Kovačevića
  Tema: "Koncept, definiranje i klasifikacija vojnih izdataka"
  Četvrtak, 5. ožujka 2020. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Alexeija Tanovitskog
  Tema: "Recital vokalnih skladbi različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 2. ožujka 2020. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Viktora Vidovića
  Tema: "Izvođenje skladbi iz triju različitih stilskih razdoblja"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Petak, 28. veljače 2020. u 16.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Silvije Rogošić
  Tema: "Teorija socijalnog kapitala u obrazovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Petak, 24. siječnja 2020. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Vištice
  Tema: "Utjecaj europske i nacionalne legislative na razvoj modela tržišta plina"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Srijeda, 22. siječnja 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Horvata
  Tema: "Generalizirani teorem potpunosti za teorije prvog reda"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 22. siječnja 2020. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Brigite Vilč
  Tema: "Didaktičko-metodička i umjetnička obrada skladbi A. Tsygankova (Introduction and Czardas) i F. Poulenca (Sonate pour Flute et Piano) u obradi za tamburu i klavir te jedna skladba a vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Koste Urumovića
  Tema: "Identifikacija hidrogeoloških parametara poroznoga medija za potrebe izrade modela toka podzemnih voda"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mladena Tutavca
  Tema: "Interpretacija 3. stavka 9. Bethovenove simfonije u svjetlu novih saznanja o autorovim metronomskim oznakama, te praktičan rad sa studentima dirigiranja na izvedbi i sviranju partiture tog stavka"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Petak, 17. siječnja 2020. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dominika Sikirića, mag. rehab. educ.
  Tema: "Oblikovanje prostora za poticanje razvoja predvještina orijentacije i kretanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 17. siječnja 2020. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lovorke Brajković
  Tema: "Zdravstvena kvaliteta života hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnoga poremećaja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Petak, 17. siječnja 2020. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Andreje Mataković, mag. rehab. educ.
  Tema: "Razine usvojenosti senzornih predvještina u orijentaciji i kretanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Petak, 17. siječnja 2020. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stjepana Srhoja
  Tema: "Teorija međunarodne trgovine"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Petak, 17. siječnja 2020. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Danijela Legina i Marka Markuša
  Tema: "Barokna fuga s više tema; barokne kontrapunktske varijacije: passacaglia"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 15. siječnja 2020. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Cindre
  Tema: "Šesteročlani heterocikli s dva heteroatoma u prstenu - struktura, reakcije i sinteza"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 14. siječnja 2020. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Lice
  Tema: "Načini i postupci u intervenciji poremećaja hranjenja i gutanja kod osoba s neurološkim poremećajima "
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Utorak, 14. siječnja 2020. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Blaženke Brozović
  Tema: "Procjena i dijagnostika poremećaja hranjenja i gutanja u dječjoj sobi"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Utorak, 14. siječnja 2020. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Pk. Andrije Mihanovića, mag. pol.
  Tema: "Uvod u NATO proces planiranja operacija"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 14. siječnja 2020. u 10.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mateje Brozović
  Tema: "Računovodstvene politike i procjene na području dugotrajne materijalne imovine"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 14. siječnja 2020. u 8:30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Tranfić Bakić
  Tema: "Struktura i sinteza alkena"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 13. siječnja 2020. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vesne Gabelica Marković
  Tema: "Redukcija karboksilnih kiselina i derivata i reakcije s organometalnim spojevima"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 13. siječnja 2020. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika generala dr. sc. Borisa Zdilara
  Tema: "Sanitet u ratnim operacijama Hrvatskih snaga"
  Sveučilište u Zagrebu
  Petak, 10. siječnja 2020. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika brigadira mr. sc. Jasenka Krovinovića
  Tema: "Kratki radio valovi - osnove"
  Sveučilište u Zagrebu
  Petak, 10. siječnja 2020. u 8.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivana Kosovića, dipl. ing. geol.
  Tema: "Uloga inženjerskogeoloških istraživanja u geotehničkom projektiranju"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Petak, 20. prosinca 2019. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Siniše Stankovića
  Tema: "Eksplozivi i inicijalna sredstva kod iskopa podzemnih prostorija"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Četvrtak, 19. prosinca 2019. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Švace
  Tema: "Robotske hvataljke"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 19. prosinca 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Žnidarec Čučković
  Tema: "Suradnički oblici nastave u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 19. prosinca 2019. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Rako
  Tema: "Homeostaza kalcija: kalcij u krvi, funkcije kalcija, homeostaza kalcija, određivanje koncentracije kalcija u krvi, hiper i hipo kalcemija"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 17. prosinca 2019. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sonje Perkov
  Tema: "Homeostaza fosfora i magnezija: funkcije, indikacije za mjerenje, hiper i hipo fosfatemija, hiper i hipo magnazijemija, preporučene metode za određivanje koncentracije fosfora i magnezija u krvi"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 17. prosinca 2019. u 10.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Emilije Zdraveva
  Tema: "Proračun vlačne i fleksijske krutosti nehomogenog materijala s jednom osi simetrije"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 17. prosinca 2019. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dragana Kovačevića
  Tema: "Specifičnosti trgovine naftnim derivatima"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Rolanda Grlice, Kosjenke Turkulin, Andrésa Añazca, Kristiana Keila, Mirele Mihaljević i Mladena Grgića
  Tema: "Korepetiranje studenata s djelima: J. Brahms - Sonata za klarinet i klavir u Es-duru Op. 120 br. 2; J. Ibert - Concerto da Camera za saksofon i 11 instrumenata (klavir); čitanje s lista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Subota, 14. prosinca 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gorane Aras-Gazić
  Tema: "Prikaz kupola u ortogonalnoj aksnometriji"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 12. prosinca 2019. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mihaela Cipeka
  Tema: "Elektropneumatika"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 12. prosinca 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Višnje Negovetić Mandić
  Tema: "Minimalno invanzivne preparacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Petak, 6. prosinca 2019. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Željke Vogrinc
  Tema: "Homeostaza željeza: funkcija, dnevne potrebe, distribucija, apsorpcija, transferinski receptori, feritin, hemosiderin"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Četvrtak, 5. prosinca 2019. u 12.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Adriane Kenđel
  Tema: "Taložne titracije"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 5. prosinca 2019. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Škore
  Tema: "Utjecaj tjelesne aktivnosti na kognitivne sposobnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 4. prosinca 2019. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Désirée Coen Herak
  Tema: "Elementi u tragu: cink, bakar, selen, mangan, krom, molibden, jod, kadmij, živ, patološke promjene u koncentraciji"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 3. prosinca 2019. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ljiljane Mayer
  Tema: "Elementi u tragu: podjela, izvor, distribucija, izlučivanje, zahtjevi vezani uz uzorak, pribor za uzorkovanje, metode određivanja koncentracije elemenata u tragu, osiguranje kvalitete"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 3. prosinca 2019. u 10.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nore Nikolac Gabaj
  Tema: "Laboratorijska dijagnostika metaboličkog sindroma i povezanih bolesti"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 3. prosinca 2019. u 9.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Helene Popović
  Tema: "Medijske institucije i novinarska profesija: kontinuiteti i promjene"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 29. studenoga 2019. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Valentine Rajić
  Tema: "Suvremena načela izradbe kaviteta"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Petak, 29. studenoga 2019. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ines Sjerobabski Masnec
  Tema: "Kožne bolesti vezane uz pilosebacealnu jedinicu i njihova terapija"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 26. studenoga 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Branimira Duvnjaka
  Tema: "Simultana metoda sastavljanja sabirnih vlakova u funkciji kapaciteta željezničke infrastrukture"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 25. studenoga 2019. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Janje Mavrović Mokos
  Tema: "Licenska kultura i početak srednjega brončanog doba na prostoru zapadne Slavonije"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 25. studenoga 2019. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Inje Kavurić Kineta, dipl. diz.
  Tema: "Character design - osnove oblikovanja likova"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 22. studenoga 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Ivanišević
  Tema: "Temeljna načela izrade kaviteta"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Petak, 22. studenoga 2019. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Stipe Dajakovića, mag. cin.
  Tema: "Motorički sadržaji i aktivnosti - motoričke sposobnosti, motorička znanja, motoričko učenje"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 21. studenoga 2019. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Jere Gulina, mag. cin.
  Tema: "Mjerljivosti i kineziološke pojave manifestnih obilježja motoričkih sposobnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 21. studenoga 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Brune Lazinice, mag. cin.
  Tema: "Tehnički elementi futsala"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 21. studenoga 2019. u 10.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dubravke Mandušić
  Tema: "Web 2.0.: Društvene mreže"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Četvrtak, 21. studenoga 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jasne Leniček Krleža
  Tema: "Kiselinsko-bazična ravnoteža: parametri koji se određuju u ispitivanju kiselinsko-bazične ravnoteže"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Srijeda, 20. studenoga 2019. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zorana Vatavuka
  Tema: "Mrežnica"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Srijeda, 20. studenoga 2019. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Hrastinski
  Tema: "Usvajanje znakovnog jezika kod gluhe djece"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Utorak, 19. studenoga 2019. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mate Damića
  Tema: "Instrumenti plaćanja u međunarodnom poslovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 19. studenoga 2019. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Lovre Štefana
  Tema: "Razvoj i primjena pedobarografije za analizu hoda u području biomehanike"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 18. studenoga 2019. u 16.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Pere Vukovića, dipl. ing. arh.
  Tema: "Okvir nastanka arhitektonskog projekta"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 14. studenoga 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nikoline Anić, prof.
  Tema: "Tehnički elementi odbojkaške igre"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 14. studenoga 2019. u 10.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Kristina Šteković, prof.
  Tema: "Vježbe za kralježnicu uz pomoć štapa"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 14. studenoga 2019. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirjana Radan
  Tema: "Sudbina nerođenoga"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  Srijeda, 13. studenoga 2019. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Darije Stupin Polančec
  Tema: "Nove generacije metoda za sekvenciranje gena i genoma"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Ponedjeljak, 11. studenoga 2019. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jasne Bingulac-Popović
  Tema: "Lančana reakcija polimeraze: princip, format, primjena u molekularnoj dijagnostici"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Četvrtak, 7. studenoga 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivone Sansović
  Tema: "Primjena hibridizacijskih metoda u molekularnoj dijagnostici"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Četvrtak, 7. studenoga 2019. u 10.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nade Gudek
  Tema: "Suvremena umjetnost kao poticaj za istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva - action painting"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 6. studenoga 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Viktorije Nevistić
  Tema: "Poticanje kreativnosti kroz rad rukama učenika mlađe školske dobi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 6. studenoga 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nikoline Novosel
  Tema: "Temperaturni senzori za niske temperature"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 30. listopada 2019. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Ćurkovića
  Tema: "Posebnosti projektiranja čeličnih zgrada na potresno djelovanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Srijeda, 30. listopada 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Kadoića
  Tema: "Metoda 'Analitički hijerarhijski proces i njena primjena u donošenju poslovnih odluka'"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Srijeda, 30. listopada 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Karla Beljana
  Tema: "Šuma kao kapital"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Srijeda, 30. listopada 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Dragane Nešković, mag. paed.
  Tema: "Multikulturalna sredina kao mjesto stjecanja interkulturalne osjetljivosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 29. listopada 2019. u 18.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ognjena Orela
  Tema: "Uvod u NoSQL"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 29. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Hrvoja Strepačkog, dipl. ing. math.
  Tema: "Uvod u upravljanje softverskim projektima"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 29. listopada 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Lovre Škopljanca
  Tema: "Empirijski pristupi poredbenom proučavanju hrvatske književnosti: primjer čitatelja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 28. listopada 2019. u 10.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika kbb Mladena Trnskog
  Tema: "Zapovjednik i suvremeno obavještajno djelovanje"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 24. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ivane Mrčela, mag. art.
  Tema: "Crveno u kreativno modnom procesu"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 22. listopada 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tončija Valentića
  Tema: "Postmoderne teorije mode: pitanje identiteta"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Damira Krešića
  Tema: "Analiza konkurentske pozicije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Drenjančević
  Tema: "*Lelek srebra* Tina Ujevića i naslijeđeni kodovi ljubavne lirike"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Brozovića
  Tema: "Poetičke smjernice "hrvatske šutnje""
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Petak, 18. listopada 2019. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tina Lemca
  Tema: "Pjesnička hiperbola kao retorička i semantička kategorija"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Petak, 18. listopada 2019. u 14.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Vilenice
  Tema: "Evolucija"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Petak, 18. listopada 2019. u 8.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Morane Varović Čekolj
  Tema: "Vidjeti u kreativnom procesu"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 17. listopada 2019. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Dijane Nazor
  Tema: "Važnost slikovnice za razvoj dječje kreativnosti - primjer dviju dvojezičnih slikovnica u suradnji Hrvatske i Austrije"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 17. listopada 2019. u 14.05 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Roberta Kudelića
  Tema: "Veza između pokazivača i polja u programskom jeziku C++"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Četvrtak, 17. listopada 2019. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Slavena Jurića
  Tema: "Matematika i likovna kultura u strukturalnoj korelaciji"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 17. listopada 2019. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Andrije Platužića
  Tema: "Problem definiranje strategije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 17. listopada 2019. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marije Bilić
  Tema: "Employment in the Different Sectors of the Economy - Vocabulary Revision and Development"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Utorak, 15. listopada 2019. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jelene Kolić
  Tema: "Daljinska istraživanja - vrste, fizikalne i tehnološke osnove, načini interpretacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 15. listopada 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika brg. mr. sc. Bože Vukasovića
  Tema: "Sustav nacionalne sigurnosti RH"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 15. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miljenka Klarića
  Tema: "Neželjene promjene boje drva tijekom sušenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 15. listopada 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nikoline Matoš
  Tema: "Vrednovanje učenika u nastavi teorijskih glazbenih predmeta"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 14. listopada 2019. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Bojana Žunara
  Tema: "Vektori u genetičkom inženjerstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 14. listopada 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Boženka Đevoića
  Tema: "NATO i mirovne operacije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Ponedjeljak, 14. listopada 2019. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davor Brđanović
  Tema: "Vrednovanje i ocjenjivanje - suvremeni pedagoški pristup"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  Petak, 11. listopada 2019. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Branimira Novoselnika
  Tema: "Upravljanje u prostoru stanja - transformacija varijabli stanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Četvrtak, 10. listopada 2019. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Brčića
  Tema: "Simpleksna metoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Srijeda, 9. listopada 2019. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Novina
  Tema: "Trebamo li filozofiju u doba znanosti?"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  Srijeda, 9. listopada 2019. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ruže Karlović
  Tema: "Nasilje u sportu i društvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 9. listopada 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Kosuka Nomure
  Tema: "Struktura nukleona (Nucleon Structure)"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 7. listopada 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Wollfyja Krašića
  Tema: "Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stjepana Barišina
  Tema: "Interakcija lijekova u stomatologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Anđelka Korušića
  Tema: "Koagulacijski poremećaji u stomatologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Delije Georgete Ćupurdija
  Tema: "Articularea zero a substantivului"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivice Kodžomana
  Tema: "Održavanje mornaričko-tehničkih materijalnih sredstava (MTMS) u HRM-u"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 1. listopada 2019. u 10.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Malnara
  Tema: "Sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske: struktura, akteri i procesi"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 1. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Kodrnja
  Tema: "Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Rihter Tadić
  Tema: "Gauss-Jordanova redukcija"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Friganović
  Tema: "Pojam plohe: jednadžba, parametrizacija, karta"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 9 sati (više.pdf)


Top