Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Jasmine Nestić
  Tema: "Povijest poučavanja i učenja povijesti umjetnosti unutar visokoškolske i srednjoškolske obrazovne razine u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet 
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Potočki
  Tema: "Metoda jediničnog hidrograma"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gordona Gilje
  Tema: "Nasipi za obranu od poplava"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Obranovića
  Tema: "Hladno prešana ulja i nusprodukti njihove proizvodnje"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 10.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Radmana - OTKAZANO!
  Tema: "Kružni trening"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Cerovca
  Tema: "Demokratska legitimnost u političkoj filozofiji Johna Stuarta Milla"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 14.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Monike Kamenečki
  Tema: "Uloga vegetacije u krajobraznom oblikovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marte Husić
  Tema: "Utjecaj države na urbanu strukturu na primjeru Zagreba u drugoj polovini XIX. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 23. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Greguric
  Tema: "Era transhumanizma: poboljšanje ljudskih bića"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Sanje Aslanovski Tokić
  Tema: "Свободное время: хобби и развлечения"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marcela Maretića
  Tema: "Homogeni sustavi linearnih jednadžbi"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Žuljević
  Tema: "Elementi sportske gimnastike i rukometa"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Novak Mavar
  Tema: "Tržište prirodnog plina"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 12.15 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Branimire Špoljarić
  Tema: "Dijagnostika gravidnosti preživača"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katje Petric Maretić
  Tema: "Primjena lasera u grafičkoj tehnologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 10.40 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Donevskog
  Tema: "Spektar odaziva na udarna opterećenja i njegova primjena pri odabiru zaštitnog materijala"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Petak, 19. siječnja 2018. u 9.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Molvarec
  Tema: "Narativ o putovanju u moderni: Antun Gustav Matoš i Janko Polić Kamov"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr.sc. Vlatka Vučetića
  Tema: "Biološke i kronološke značajke rasta i razvoja djece"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Iris Lobaš Kukavičić
  Tema: "Elementi vizualnog govora"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Stupića
  Tema: "Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinfera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Lečića
  Tema: "The English Passive: how it is formed and how it is used"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Branislava Oblučara
  Tema: "Esej kao žanr u poetici Danijela Dragojevića"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 17.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Danijela Šuljića
  Tema: "Festivali i distribucija autorskih animiranih filmova"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Meštrovića
  Tema: "Specifičnosti prostora u animiranom filmu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Maroja Mrduljaša
  Tema: "Funkcionalne datosti tipologija: potencijali proširenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lovorke Mađarević
  Tema: "Moralni odgoj i emocije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti 
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Budimira
  Tema: "Bezierove krivulje u računalnoj grafici"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2018. u 8.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zvonka Sigmunda
  Tema: "Skele-montaža, nosivost i sigurnost"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Utorak, 16. siječnja 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jadranke Kim Musa
  Tema: "Relative Clauses"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 16. siječnja 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Borisa-Marka Kukoveca
  Tema: "Elektroliza"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jane Pisk
  Tema: "Galvanski članci"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Siniše Prekratića
  Tema: "Suffixes"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Petak, 12. siječnja 2018. u 9.35 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Saše Horvata
  Tema: "Bit tehnike i bit ljudskog: Heidegger i neuroznanosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Četvrtak, 11. siječnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić
  Tema: "Katekizam katoličke crkve u katehezi odraslih"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Rumora Samarin
  Tema: "Modificirani unos ugljikohidrata u prehrani osoba sa šećernom bolesti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Brune Tariba
  Tema: "Mastitisi domaćih životinja"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Srijeda, 10. siječnja 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Majde Bojić
  Tema: "Kanibalizam u brazilskoj književnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 9. siječnja 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zorana Grozdanova
  Tema: "Teologija križa kao kritika teizma i ateizma"
  Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni centar za protestantsku teologiju M. V. Ilirik
  Ponedjeljak, 8. siječnja 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Aleksandre Maršavelski
  Tema: "Razgradnja proteina u stanici"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 21. prosinca 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Belčića
  Tema: "Razvoj repetitivne snage kružnom metodičkom formom"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 21. prosinca 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Damira Pekasa, prof.
  Tema: "Kružni trening"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 21. prosinca 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Josipe Antekolivić, prof.
  Tema: "Kružni trening"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Srijeda, 20. prosinca 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mate Milasa
  Tema: "Članovi rečeničnoga ustrojstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Antonije Ordulj - OTKAZANO!
  Tema: "Ovladavanje leksikom u (hrvatskom kao) inom jeziku"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Renate Bernić
  Tema: "Sintagmatske veze među riječima"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Tamare Despot, mag. cin.
  Tema: "Elementi tehnike u sportskom plesu"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Alojzije Tvorić Kučko
  Tema: "Rečenica i njezino gramatičko, sadržajno i obavijesno ustrojstvo"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marije Bošnjak
  Tema: "Sintaksa padeža"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ane Blažević Simić
  Tema: "Uloga stručnih suradnika pedagoga kroz prizmu recentnih dokumenata o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 18. prosinca 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Bregovića
  Tema: "Polarografija"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 18. prosinca 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Franje Martinkovića
  Tema: "Krpelji šikare"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 15. prosinca 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ide Katičić Bogdan
  Tema: "Primjena mikrosatelitskih DNK biljega u analizi genetske raznolikosti šumskog drveća"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Petak, 15. prosinca 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nevenke Maras
  Tema: "POvezanost digitalne demencije i preuranjenog kognitivnog urušavanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 14. prosinca 2017. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Radmana
  Tema: "Deskriptivni pokazatelji, empirijske i teoretske distribucije"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 13. prosinca 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Mirjane Posavec
  Tema: "Odgoj za poduzetništvo u primarnom obrazovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 13. prosinca 2017. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Alberta Binga - ODGOĐENO!
  Tema: "Sociološko-povijesni aspekti migracija i iseljavanja Hrvata"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 13. prosinca 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Landekića
  Tema: "Certificiranje šuma - stanje provedbe i izazovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Srijeda, 13. prosinca 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Željke Požgaj
  Tema: "Kurikulum za bebe"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 12. prosinca 2017. u 13.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Mateje Galinec
  Tema: "Razvoj interkulturalnih kompetencija djece rane dobi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 12. prosinca 2017. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Španića
  Tema: "Drvno-plastični kompoziti"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 12. prosinca 2017. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marije Fišter, mag. cin. 
  Tema: "Tehnika i metodika obuke premeta strance s okretom za 180 stupnjeva - 'rondat'"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u 17.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Saše Šolje, mag. cin. 
  Tema: "Tehnika i metodika obuke zgrčke sa zanoženjem'"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u 16.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice mr. sc. Branke Biketa Caktaš
  Tema: "Suradnja vrtića i obitelji'"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Morane Mihaljević
  Tema: "Ultrazvučna metoda nerazornog ispitivanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 7. prosinca 2017. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Damira Rumenjaka
  Tema: "Normizacija i praćenje (monitoring) pokazatelja onečišćenja okoliša primjenom neizrazite logike"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Četvrtak, 7. prosinca 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mirte Zelenika Zeba
  Tema: "Emocije i psihopatologija u djetinjstvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 7. prosinca 2017. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Bosiljke Šaravanja
  Tema: "Iskrojavanje krojnih naslaga"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Srijeda, 6. prosinca 2017. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Tihane Kokanović
  Tema: "Uloga skrivenog kurikuluma za razvoj djece"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet 
  Srijeda, 6. prosinca 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Blaženke Brlobašić Šajatović
  Tema: "Polaganje krojnih slojeva u krojne naslage"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Srijeda, 6. prosinca 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marinka Vrkića
  Tema: "Osnove borilačkih vještina"
  Sveučilište u Zagrebu
  Srijeda, 6. prosinca 2017. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Mandice Vidović
  Tema: "Tjelesna aktivnost djece s reumatskim bolestima"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  PUtorak, 5. prosinca 2017. u 14.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Matije Drandića
  Tema: "La lingua dei giovani"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 4. prosinca 2017. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Kužića
  Tema: "Komparacija vojnog ustroja u vrijeme Krbavske 1493. i Sisačke bitke 1593."
  Sveučilište u Zagrebu 
  Petak, 1. prosinca 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Ante Samardžića
  Tema: "Ustroj Hrvatskog domobranstva u sklopu Austro-Ugarske vojske"
  Sveučilište u Zagrebu 
  Petak, 1. prosinca 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Bojane Knežević
  Tema: "Utvrđivanje zdravstvenog stanja i rizika pri uključivanju u programe tjelesne aktivnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Petak, 1. prosinca 2017. u 7.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Sandra Skansija
  Tema: "Gödelov prvi teorem nepotpunosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 30. studenoga 2017. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Mikloušića
  Tema: "Vjera u paranormalno - Evolucijska perspektiva"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 29. studenoga 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Joška Pavkovića
  Tema: "Državne i pravne institucije Osmanskog carstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 28. studenoga 2017. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Vukičevića, prof.
  Tema: "Kulturni život u gradu Zagrebu od 1914. - do 1918. godine"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Utorak, 28. studenoga 2017. u 11.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Tuge Tarle, prof.
  Tema: "Nostalgija kao emotivni obzor mita o povratku u hrvatskim etničkim sredinama u Australiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 27. studenoga 2017. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mirana Šabića
  Tema: "Suvremeni litografski procesi"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Petak, 24. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf
 • Nastupno predavanje pristupnice Siniše Prekratić, prof. 
  Tema: "Cultivation and Properties of Cotton"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 16.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nataše Đurđević, prof. 
  Tema: "Fiber Properties"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Lukice
  Tema: "Introduction to Dyeing and Printing"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Maje Rožman
  Tema: "Crtež kao polazište u grafici"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dejana Pernjaka
  Tema: "Pavlinski prinosi hrvatskoj historiografiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Markića
  Tema: "Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj - stvaranje transnacionalnih socijalnih prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Četvrtak, 23. studenoga 2017. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Lukačić
  Tema: "Povezivanje razredne i predmetne nastave matematike"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 22. studenoga 2017. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Ćužića
  Tema: "Stilistička interpretacija lirske pjesme (Luko Paljetak: Dolazak malih gospodarica)"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 17.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Igora Rufa
  Tema: "Netradicionalna izražajna sredstva u skulpturi"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Gabrijele Kišiček
  Tema: "Važnost toposa u argumentaciji"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vojina Hraste
  Tema: "Konveksnost u ideji i tretmanu kiparske forme"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademije likovnih umjetnosti
  Utorak, 21. studenoga 2017. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Perice
  Tema: "Jezik kao prostor varijeteta i masovni mediji"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marine Svetec Miklenić
  Tema: "Ciljane genetičke modifikacije kvasca Saccharomyces cerevisiae"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 11.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Snježane Ban
  Tema: "Mogućnosti i nemogućnosti suvremenog slikarstva"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Alenke Mikulec
  Tema: "Reading strategies and young EFL learners"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Brune Profaca
  Tema: "Traumatizirana djeca i mladi: važnost i oblici sustavne podrške utemeljene na znanju o traumi"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2017. u 9 sati (više.pdf)


Top