Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Kosuka Nomure
  Tema: "Struktura nukleona (Nucleon Structure)"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 7. listopada 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stjepana Barišina
  Tema: "Interakcija lijekova u stomatologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Anđelka Korušića
  Tema: "Koagulacijski poremećaji u stomatologiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Četvrtak, 3. listopada 2019. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Malnara
  Tema: "Sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske: struktura, akteri i procesi"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 1. listopada 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Kodrnja
  Tema: "Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Rihter Tadić
  Tema: "Gauss-Jordanova redukcija"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Friganović
  Tema: "Pojam plohe: jednadžba, parametrizacija, karta"
  Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
  Ponedjeljak, 23. rujna 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Jelene Gotić
  Tema: "Astma konja"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Utorak, 2. srpnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Andreje Hercog, dipl. diz.
  Tema: "Dizajn u kontekstu razvoja tehnologija"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 14. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Martine Bakić, dipl. ing. arh.
  Tema: "Boje u arhitekturi: odabrani koncepti 20. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 14. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Roberte Pavlović, dipl. ing. arh.
  Tema: "Boje u arhitekturi: odabrani koncepti 20. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 14. lipnja 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Romane Kajp, dipl. diz.
  Tema: "Trendovi u oblikovanju identiteta proizvoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 13. lipnja 2019. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Leje Botteri
  Tema: "Silikatni i silikonski spojevi u oplemenjivanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 13. lipnja 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Špelić
  Tema: "Procesi sušenja i njihova primjena u tekstilnoj i odjevnoj industriji"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Četvrtak, 13. lipnja 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tamare Jurkić Sviben
  Tema: "Aspekti hrvatskog identiteta u stihu i glazbi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 12. lipnja 2019. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Blaženke Bačlija Sušić
  Tema: "Kompetencije odgojitelja za poticanje glazbenog stvaralaštva djece rane i predškolske dobi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 12. lipnja 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Tomičića
  Tema: "Sigurnost transportnog sloja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 11. lipnja 2019. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mateje Kunješić Sušilović
  Tema: "Nastavne metode"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 10. lipnja 2019. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice mag. art. Josipe Štefanec
  Tema: "Istraživanje i rad na oblikovanju autorske dizajnerske mape"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 10. lipnja 2019. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Maje Drvodelić
  Tema: "Vrednovanje škola - modeli i metode"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 10. lipnja 2019. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Brčića
  Tema: "Gomila i sortiranje gomilom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Četvrtak, 6. lipnja 2019. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Gordane Letica, dipl. ing. mat.
  Tema: "Osiguranje kritičnih bolesti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 6. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mije Delić
  Tema: "Aditivne tehnologije i koncept upravljanja opskrbnim lancem"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Četvrtak, 6. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Danijele Roksandić
  Tema: "Građevinski materijali i tehnike u arheologiji na primjeru naselja istočne Hrvatske"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 5. lipnja 2019. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Stele Letica Krevelj
  Tema: "Teaching EFL in the Postmethod Era"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 4. lipnja 2019. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Tutek
  Tema: "Kompozicije i kompozicijski dijagrami u arhitekturi / kompozicija - pozicija - dispozicija"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Utorak, 4. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Vrgoča
  Tema: "Djelomično poknuće prednjeg križnog ligamenta"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 3. lipnja 2019. u 14.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Roberta Kudelića
  Tema: "Funkcije i njihova realizacija u programskom jeziku C++"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Ponedjeljak, 3. lipnja 2019. u 12 sati (više.pdf)


Top