Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao word datoteke na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivice Martinjaka
  Tema: "Pruferov kod"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 20. prosinca 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Bašića
  Tema: "Stabla i šume"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 20. prosinca 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mirka Sužnjevića
  Tema: "Umrežena virtualna okruženja - višekorisničke igre"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Četvrtak, 20. prosinca 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Andreje Čobić
  Tema: "Uzroci boje minerala"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 19. prosinca 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tanje Grmuša
  Tema: "Proizvodnja medijskog sadržaja u digitalnom dobu: izazovi i mogućnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u 10.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Snježane Lubura Strunjak
  Tema: "Nizovi procjenitelja. Konzestencija i asimptotska normalnost"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Posedel Šimović
  Tema: "Primjeri apsolutno neprekidnih slučajnih varijabli"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Ciboci
  Tema: "Elektroničko nasilje - značajke, vrsta i prevencija"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u 9.35 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tamare Jurina
  Tema: "Dinamičko vladanje sustava prvog i drugog stupnja (reda)"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Ciganovića
  Tema: "Determinanta i regularnost matrica"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Petak, 14. prosinca 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Lesičara
  Tema: "Izvod biharmonijske diferencijalne jednadžbe za rješavanje problema savijanja pravokutnih ploča"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Petak, 14. prosinca 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ande Bukvić Pažin
  Tema: "English NF clauses in Croatian translation challenges and pitfalls"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 14. prosinca 2018. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vanje Wagner
  Tema: "Definicija apsolutno neprekidne slučajne varijable"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 13. prosinca 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Božičević
  Tema: "Konzervatorsko-restauratorski radovi na desnom bočnom oltaru sv. Antuna Opata, autora Martina Mittermayra, oko 1770. god. iz crkve Pohoda BDM u Gornjem Dragancu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Srijeda, 12. prosinca 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Alena Žunića
  Tema: "Teorija arhipelaga i suvremeno planiranje gradova - od O. M. Ungersa do Rema Koolhaasa"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Utorak, 11. prosinca 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vendi Franc
  Tema: "Fonološka svjesnost kao jedan od predikatora početnoga čitanja i pisanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 11. prosinca 2018. u 15.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Stojanova
  Tema: "Interpunkcija i pregled razvoja pravopisne pismenosti od antičkih literatora do suvremenih učitelja"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 11. prosinca 2018. u 14.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Vidovića
  Tema: "Sigurnosne aplikacije u inteligentnim transportnim sustavima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Petak, 7. prosinca 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Marjanović
  Tema: "Otpornost na neispravnosti u raspodijeljenom okružju"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Četvrtak, 6. prosinca 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lidije Milenkov-Ečimović, prof.
  Tema: "Industrial Ecology - Goals and Definition"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Četvrtak, 6. prosinca 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Davora Gvozdića
  Tema: "Vremenske prepozicije u portugalskom"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 5. prosinca 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Valjak Čunko
  Tema: "Interna neverbalna komunikacija u odgojno-obrazovnoj instituciji"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 28. studenoga 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Vidovića
  Tema: "Poremećaji spavanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
  Srijeda, 28. studenoga 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Šimića
  Tema: "Objekti za paljbeno djelovanje i zaštitu"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 27. studenoga 2018. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Stipe Kljajića
  Tema: "Povijesni kontekst djelovanja proroka Hošee"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Srijeda, 21. studenoga 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Ivanić
  Tema: "Toplinska obrada obojenih metala i legura"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Srijeda, 21. studenoga 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dražena Škrtića
  Tema: "Ugovor o djelu. Ugovor o građenju."
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dominika Vuletića
  Tema: "Ugovor o zajmu. Ugovor o kreditu."
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirele Hrovatin
  Tema: "UNESCO i politike zaštite nematerijalne kulturne baštine"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Tota
  Tema: "Ugovor o zakupu. Ugovor o leasingu. Ugovor o licenciji."
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zvonimira Šafranka
  Tema: "Prodaja s naročitim pogodbama. Ugovor o zamjeni (razmjeni)"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sanje Gongeta
  Tema: "Ugovor o kupoprodaji"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Kanceljak
  Tema: "Odgovornost za materijalne nedostatke stvari"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Štambuka
  Tema: "Elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava"
  Sveučilište u Zagrebu
  Petak, 16. studenoga 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Igora Poljaka
  Tema: "Šumske zajednice i ostale značajke pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
  Utorak, 13. studenoga 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Damira Aumilera
  Tema: "Atomska polarizabilnost"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 8. studenoga 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Tanje Vujasinović
  Tema: "Tjelesnost kao izraz u suvremenoj umjetnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 8. studenoga 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Šimunca
  Tema: "Dijaloško određenje Crkve kao communicatio prema Walteru Kasperu"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Četvrtak, 8. studenoga 2018. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marije Kušter Marić
  Tema: "Modeliranje korozije armature u betonskim konstrukcijama"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Srijeda, 7. studenoga 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jasmine Dvorski
  Tema: "Asertivno komuniciranje kao temelj kvalitetnih odnosa u školi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 7. studenoga 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Darka Puklaveca
  Tema: "Sigurnosne taktičke operacije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 6. studenoga 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ines Carović
  Tema: "Ultrazvučna metoda u prikazu izgovora hrvatskih glasnika"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 30. listopada 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Helene Koncul
  Tema: "Bokocrt"
  Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet
  Utorak, 30. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivice Martinjaka
  Tema: "Determinanta i inverz matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Ponedjeljak, 29. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ratka Vukovića, prof.
  Tema: "Premet strance i varijante premeta strance na tlu; ljuljanje na karikama"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 29. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Marka Breza, mag. cin.
  Tema: "Ritmički elementi na gredi i naskok uzmahom; premasi odnožno naprijed i natrag i saskok odnoška s okretom za 90 stupnjeva na dvovisinskim ručama"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 29. listopada 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Cuga, mag. cin.
  Tema: "Premet strance i varijante premeta strance na tlu; ljuljanje na karikama"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 29. listopada 2018. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Aide Badić, mag. cin.
  Tema: "Ritmički elementi na gredi i naskok uzmahom; premasi odnožno naprijed i natrag i saskok odnoška s okretom za 90 stupnjeva na dvovisinskim ručama"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Ponedjeljak, 29. listopada 2018. u 7.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mladena Turuka
  Tema: "Poduzetničke strategije"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 24. listopada 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Željke Knežević
  Tema: "Die Umsetzung des konzepts Europischer Mehrsprachigkeit im Schulischen Fremdsprachenunterricht (Implementacija koncepta europske višejezičnosti u školsku nastavu stranih jezika)"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 22. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Snježane Mraković
  Tema: "Estetske aktivnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Ponedjeljak, 22. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Barbare Horvat Kavazović
  Tema: "Otapala u konzervatorsko-restauratorskoj struci - zaštita, primjena i alternativa"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 18. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Lapata
  Tema: "Odnos pedagogije i didaktike u suvremenom obrazovnom kontekstu"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 18. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dejana Barešića
  Tema: "Oblici i načini pretvorbe energije"
  Sveučilište u Zagrebu
  Četvrtak, 18. listopada 2018. u 10.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marijane Županić Benić
  Tema: "Značaj i vrijednost primjenjenih umjetnosti u odgoju i obrazovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Milković
  Tema: "Drama activities in teaching English to young learners"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darka Pintera
  Tema: "Temeljna pitanja razvojne psihologije i filogenetski i ontogenetski razvoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Staše Kukulj
  Tema: "Uloga igre u dječjem razvoju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 11.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Teute Murati
  Tema: "In vitro testovi toksičnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 10.10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Danijela Jukopile
  Tema: "Određivanje položaja na zemlji"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 17. listopada 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Spomenke Husar
  Tema: "Introduction à une des institutions européennes (p. ex. la Cour de justice de l'Union européenne) et son fonctionnement"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 16.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nives Curic
  Tema: "Les lignes directrices de la CEPEJ sur les experts judiciaires"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 16.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Sonje Stević
  Tema: "Les différents domaines du droit (glossaire, branches du droit, étude de cas)"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marijane Hraski
  Tema: "Metodički organizacijski oblici rada"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Josipe Radaš
  Tema: "Metodički postupci pri učenju "daleko-visokog" skoka"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 11.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tanje Mališ
  Tema: "Analitički i grafički postupci određivanja rezultante konkurentnog sustava sila"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tene Hoško
  Tema: "Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem - osnovni pojmovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marine Svrze
  Tema: "Uloga vojnih odnosa s javnošću u vojnim operacijama"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 16. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mladena Janića
  Tema: "Pomoćne taktičke operacije - kretanje postrojbi"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 16. listopada 2018. u 8.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Diane Olčar
  Tema: "Teorija samoodređenja"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 16. listopada 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Fabijančića
  Tema: "Generiranje borbene moći za provedbu vojnih operacija"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 16. listopada 2018. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Kristine Posavec
  Tema: "Online komunikacija"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Danijela Baturine
  Tema: "Koncepcija i uloga trećeg sektora u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Teje Pahić
  Tema: "Očevi i djeca: suvremeno očinstvo"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 11. listopada 2018. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tanje Trška
  Tema: "Dalmacija kao prostor dugog trajanja: slikarstvo u osvit XVII. stoljeća"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 11. listopada 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Krešimira Dragčevića
  Tema: "Utjecaj razvoja tiskarskih sustava na komunikacijske potrebe čovjeka"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Četvrtak, 11. listopada 2018. u 9.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Tomas
  Tema: "Katedrala Notre Dame u Parizu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 10. listopada 2018. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ingeborg Matečić
  Tema: "Suvremeni trendovi u turističkom posredništvu"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 10. listopada 2018. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Anamarije Rogina
  Tema: "Biocementi"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Utorak, 9. listopada 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Anamarije Grbeš
  Tema: "Rudarska djelatnost u kontekstu pravnih sustava u Hrvatskoj i Europi"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Utorak, 9. listopada 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zorana Kovača
  Tema: "Oborine i površinsko otjecanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Petak, 5. listopada 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dejana Oblaka
  Tema: "Mobile Journalism Storytelling"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Petak, 5. listopada 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Višnje Skorin
  Tema: "Jezik filma i televizije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Petak, 5. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Vranković
  Tema: "Metabolizam kalcija i fosfora u domaćih životinja"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 5. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivice Zadre
  Tema: "Oblici radijskog izražavanja u suvremenim radijskim programima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Petak, 5. listopada 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Luke Valožića
  Tema: "Daljinska istraživanja - pojam, principi, primjene"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 4. listopada 2018. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Erne Begović Kovač
  Tema: "Deskriptivna statistika"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Četvrtak, 4. listopada 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Nensi Blažević
  Tema: "Uloga novinarskog intervjua u medijskim sadržajima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Srijeda, 3. listopada 2018. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tomislava Klauškog
  Tema: "Novinarstvo i demokracija"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Srijeda, 3. listopada 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mihaele Mesarić
  Tema: "Orijentacija na obzoru"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 3. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Hrvoja Šlezaka
  Tema: "Oblik, veličina i gibanja zemlje"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 3. listopada 2018. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Bojana Žugeca
  Tema: "Struktura matematike"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 2. listopada 2018. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mate Puljiza
  Tema: "Matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Željane Ivanuš
  Tema: "Kako mediji iskorištavaju djecu"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 2. listopada 2018. u 13.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tvrtka Dražine
  Tema: "Građa, funkcija i evolucija stanice"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zlatka Hanića
  Tema: "Primjena učinske elektronike u elektromotornim pogonima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marinka Kovačića
  Tema: "Vrste elektroničke energetske pretvorbe s primjerima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Šmit
  Tema: "Endoskopska pretraga jednjaka pasa i mačaka"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lenke Mihoković
  Tema: "Matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Hazuki Mori
  Tema: "'Utopanism' in Japanese religions and philosophies"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Ante Kožula
  Tema: "Upravljanje (logističkim) ljudskim potencijalima"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 2. listopada 2018. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miroslav Rajter
  Tema: "Maslowljeva teorija potreba"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lane Jurčec
  Tema: "Uvod u motivaciju za učenje: Temeljni pojmovi i teorije"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 2. listopada 2018. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Matije Ivačića
  Tema: "'Kukavice' Josefa Škvoreckog i čehoslovačka kulturna politika 1948. - 68."
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Igora Weidlicha
  Tema: "Integriranje redakcijskog sustava u rad redakcije tiskanog i web izdanja na primjeru sustava Story Editor"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 12.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Pećina
  Tema: "Dijagnostika i liječenje puknuća prednjeg križnog ligamenta u pasa"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Ponedjeljak, 10. rujna 2018. u 11 sati (više.pdf)


Top