Sporazum o suradnji Sveučilišta i Grada Vukovara

Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Grada Vukovara 22.12.2014.

_mg_5321.jpg
_mg_5325.jpg
_mg_5326.jpg
_mg_5329.jpg
_mg_5333.jpg
_mg_5334.jpg
_mg_5336.jpg
_mg_5345.jpg
_mg_5346.jpg
_mg_5349.jpg
_mg_5351.jpg
_mg_5353.jpg
_mg_5354.jpg
_mg_5355.jpg
_mg_5364.jpg
_mg_5366.jpg
_mg_5368.jpg
_mg_5370.jpg
_mg_5372.jpg
_mg_5374.jpg
_mg_5375.jpg
_mg_5378.jpg
_mg_5380.jpg
_mg_5381.jpg


Top