Vijest
04.03.2014

„Zlatna vrata“ znanosti: Formiranje i perspektive mladih znanstvenika u novačkom sustavu

U četvrtak 6. ožujka 2014. u 10.30 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol „Zlatna vrata“ znanosti: Formiranje i perspektive mladih znanstvenika u novačkom sustavu, organizatori kojega su Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu i Mreža mladih znanstvenika MLAZ.

Okrugli stol bit će posvećen pitanjima formiranja i perspektive mladih znanstvenika u statusu znanstvenih novaka i asistenata.

Prorektorica prof. dr. sc. Melita Kovačević u uvodu će iznijeti viđenje stanja, dinamike i izazova novačkog sustava u kontekstu hrvatskoga sustava znanosti i visokog obrazovanja te relevantne mogućnosti u okviru Europskoga istraživačkog prostora i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković u svojem će izlaganju Formiranje znanstvenika: problemi profesionalnog osposobljavanja u hrvatskom novačkom sustavu prikazati rezultate svoje kvalitativne studije o profesionalnoj socijalizaciji mladih istraživača u prirodnim i društvenim znanostima u visokoobrazovnim i istraživačkim ustanovama u Hrvatskoj. Na temelju podataka o lošim obrazovnim ishodima profesionalne socijalizacije hrvatskih novaka, studija je istražila prepreke u procesu profesionalnog osposobljavanja novaka te prirodu i okolnosti nastanka navedenih prepreka. Autorica će na temelju izloženih rezultata ponuditi i neke sugestije povezane s praktičnim promjenama u funkcioniranju novačkog sustava.

Dr. sc. Marina Milić Babić opisat će misiju i ciljeve Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu te ukratko naznačiti dosadašnje aktivnosti i postignuća.

Nakon jednosatnog izlaganja uvodničara, uslijedit će rasprava. Predviđa se da će okrugli stol, moderator kojega je dr. sc. Ivan Čanjevac, koordinator Radne skupine znanstvenih novaka, trajati do 12.30 sati.

Molimo potvrdite dolazak na: znanstveni.novaci@remove-this.unizg.hr

 Top