Vijest
29.04.2022

Završen projekt ORCHID - opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a

Svečanost završetka projekta ORCHID, koji se provodio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, održana je 29. travnja 2022. u Regionalnom centru za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a.

Ukupna vrijednost projekta opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, izvedbena faza – ORCHID (KK.01.1.1.02.0019) je 7.029.328,12 kuna, a provedba je trajala od srpnja 2018. do svibnja 2022. (46 mjeseca).

Projekt ORCHID imao je za cilj uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, a taj cilj ostvario se provođenjem dviju ključnih aktivnosti projekta:
1. opremanjem postojećega bazena za modelska ispitivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje,
2. adaptacijom i opremanjem ostaloga istraživačkog prostora na kojem će se provoditi aktivnosti Centra.

Opremljeni bazen za modelska ispitivanja prvi je sveučilišni bazen za takva ispitivanja u Republici Hrvatskoj i regiji. Regionalni centar bit će poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike čime će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i drugo.Top