Vijest
08.02.2016

Verificiran novi statut Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu

Sabor Saveza AMAC/AMCA društava na Saboru održanom 3. srpnja 2015. usvojio je novi statut Saveza, a Gradski je ured za opću upravu, Sektor za udruge ovih dana i verificiralo promjene koje donosi novi statut. Promjene će biti unesene u Registar udruga Republike Hrvatske.

Predsjedništvo je uzimajući u obzir primjedbe članova Saveza pripremilo novi statut kojeg je Sabor usvojio sa 42 glasa za, 3 glasa protiv i 1 nevažećim glasom. Novi statut donosi kvalitetne promjene za koje vjerujemo da će pridonijeti boljem funkcioniranju Saveza.  Novim statutom naziv Saveza se mijenja u Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, a novi skraćeni naziv Saveza je ALUMNI UNIZG.

Novi statut pogledajte ovdje. Top