Vijest
03.03.2014

Upute za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Odluke o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na 7. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. (Klasa: 602-04/14-01/1, Urbroj: 380-021/105-14-2), Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2014. donijelo je Upute za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu.


Izmjene i dopune Uputa za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (.pdf)

Pročišćeni tekst Uputa za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu (.pdf)

Programi rada predloženika za izbor rektora Sveučiliša u Zagrebu (.pdf)


U Zagrebu, 31. siječnja 2014.


Top