Vijest
26.07.2019

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 350. ak. god. (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019., donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.

 


Natječaj
za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2019./2020. (.pdf)

Tablica upisnih mjesta za upis u I. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u ak. god. 2019./2020.*


Datum objave Natječaja: 26. srpnja 2019.

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. Top