Vijest
24.04.2020

Ulaganje u ljudske potencijale jedino je dugoročno rješenje za razvoj Hrvatske

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta U Zagrebu pozvan je da sudjeluje kao gost kolumnist u hrvatskom tjedniku Nacional te ponudi svoje viđenje stanja u području inovacija, znanstvenih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti uz osvrt na povezanost s gospodarstvom.  Također, iznio je i brojna rješenja koja se temelje na ljudskim potencijalima kao glavnom čimbeniku razvoja.

U uvodnom se dijelu prorektor Šimpraga osvrnuo na trenutno stanje koje se tiče financijskih i drugih izdvajanja za istraživanje i razvoj, a koja znantno zaostaju za europskim prosjekom. Samim time, i udio osoba zaposlenih u tom području stagnira, a napose u poslovnom sektoru u Hrvatskoj, u kojemu je šest puta manji nego u EU.

U usporedbi sa zemljama Europske unije i broj prijava patenata je izrazito nepovoljan. Zbog znatnog smanjenja proizvodne i procesne aktivnosti malih i srednjih poduzeća te smanjene objave znanstvenih radova ukazuje se nužna potreba za poticanjem inovacija i njihovom primjenom u gospodarstvu. Što se temeljne znanstvene aktivnosti tiče, ona je pojačana, ali i na niskim razinama citiranosti znanstvenih radova.

Kao ključni čimbenik razvoja svakoga društva prorektor Šimpraga navodi sustav visokoga obrazovanja i znanosti i nabraja karakteristike takvoga sustava s ciljem pružanja znanja i sposobnosti mladim ljudima. Dostatni i dobro razvijeni ljudski resursi u istraživanju i razvoju kamen su temeljac znanstvenoga i tehnološkoga napretka, poboljšanju kvalitete života, osiguranju dobrobiti građana i doprinose konkurentnosti. Također, potrebno je poticati mlade ljude da se zaposle u sustavu znanosti i obrazovanja na način da se napravi jasni plan razvoja karijere, da ih se cijeni i motivira te daje sva nužna materijalna i nematerijalna potpora.

Cijelu kolumnu možete pročitati OVDJE.Top