Vijest
15.12.2016

Tradicionalni susret bivših rektora Sveučilišta u Zagrebu s aktualnom upravom i rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom

Tradicionalno predblagdansko druženje bivših rektora Sveučilišta u Zagrebu s aktualnim rektorom i prorektorima u akademskom duhu i vedrom raspoloženju održano je 12. prosinca 2016. u Hotelu Westin. Zajedničkom ručku prisustvovali su rektori Sveučilišta u Zagrebu u prethodnim mandatima: akademik Vladimir Stipetić, prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Marijan Šunjić, prof. dr. sc. Branko Jeren i prof. emer. Helena Jasna Mencer. Bivše rektore su ugostili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije i red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u Zagrebu.

Iz povijesti

Dana 19. listopada godine 1874. ustoličen je prvi rector magnificus tog sveučilišta Matija Mesić i utemeljeno je moderno sveučilište po uzoru na ostala sveučilišta u Habsburškoj Monarhiji. Sveučilišna prava iz Leopoldove diplome, potpisane 23. rujna 1669., nikada nisu bila brisana i otada do danas traje kontinuitet visokog školstva u Hrvatskoj. Sveučilište u Zagrebu stoga godinu 1669. uzima kao godinu svoga utemeljenja.

Od 1874. do danas u različitim mandatima sukladno važećim propisima na rektorsku dužnost izabrana su 83 redovita profesora.

Pregled rektora Sveučilišta u Zagrebu kroz povijest

druzenje rektora_prosinac2016


Top