Vijest
13.11.2014

Tematski seminari u sklopu DIANET projekta (AREA Science Park, Trst – Italija)

U sklopu DIANET projekta (Danube and Alps Adriatic Initiative Network) u AREA Science Parku u Trstu održavaju se tematski seminari namijenjenih tehničkom, administrativnom i menadžerskom osoblju koje surađuje s ustanovama u DIANET mreži. Seminari se usmjeravaju na tri glavne teme: službe namijenjene međunarodnim dolascima i vezane probleme, financiranje istraživanja i inovacija ususret Horizonu 2020. te organizaciju internacionalizacije istraživanja i pripadajućeg sustava podrške.

Sljedeći seminar pod nazivom  „Tutoring for international mobility - How to effectively deal with cross-culture and gender issues“ održat će se 19. studenog 2014. Seminar je besplatan i održava se na engleskom jeziku. 

Dodatne informacije i prijavni obrazac dostupni su na poveznici: http://www.welcomeoffice.fvg.it/dianet-project/thematic-seminars.aspx

 Top