Vijest
15.09.2021

Sveučilištu u Zagrebu 3,3 mil. eura u okviru programa Erasmus+

Po ovlaštenju Europske komisije, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) donijela je odluku da Sveučilištu u Zagrebu (ECHE kod: HR ZAGREB01) dodijeli bespovratna sredstva u najvišem iznosu od 3.345.350,00 EUR, u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Predhodno je Sveučilište u Zagrebu prijavilo projektni prijedlog u okviru Poziva na dostavu prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu, za "Ključnu aktivnost 1 u području visokog obrazovanja, projekti KA131".

U skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru za akreditirani projekt broj: 2021-1-HR01-KA131-HED-000009856, prihvatljivi troškovi aktivnosti su međunarodna akademska mobilnost studenata i međunarodna akademska mobilnost osoblja, na temelju bilateralnih Erasmus+ sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i akademskih institucija unutar Europske unije te nekoliko pridruženih država izvan Unije.

Na Sveučilištu u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju je zadužen za pisanje projektnih prijedloga i prijavu na javni natječaj EK/AMPEU te nastavno za provođenje projektnih aktivnosti i korištenje financijskih sredstava. Nacionalna Agencija i Europska Komisija pratit će, kao i u dosadašnjim projektima, provodi li korisnik ispravno Erasmus povelju u visokom obrazovanju te poštuju li se obveze u pogledu kvalitete utvrđene u njihovim primjenjivim međuinstitucijskim sporazumima, kao i namjensko trošenje bespovratnih sredstava koje podliježe revizijama AMPEU, EK i Europskoga revizorskog suda.Top