Vijest
22.11.2017

Sveučilište u Zagrebu organizira 28. studenoga Sveučilišni dan kvalitete

U auli Sveučilišta u Zagrebu u utorak 28. studenoga 2017. održat će se Sveučilišni dan kvalitete. Cilj je ovoga skupa razmjena iskustava u procesima sustava osiguravanja kvalitete i poticanje svih dionika na zajednički dijalog o kulturi kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na nacionalnoj razini. U okviru programa, sudionici skupa upoznat će se s aktualnostima u području osiguravanja kvalitete u sustavu visokoga obrazovanja, različitim nastojanjima i izazovima osiguravanja kvalitete iz perspektive pojedinih specifičnih znanstvenih područja, dobiti mogućnost za međusobnu razmjenu iskustava i dobrih praksi u ovom području te sudjelovati u konstruktivnoj raspravi u sklopu panela.

Sveučilišni dan kvalitete započet će uvodnim obraćanjima. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i prorektoricu za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanu Čuković-Bagić, očekuje se da će sudionicima skupa obratiti ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Nakon što rektor prof. dr. sc. Damir Boras održi izlaganje pod nazivom Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu primjenom revidiranih ESG standarda, na skupu će uslijediti šest izlaganja profesora Sveučilišta u Zagrebu s ciljem predstavljanja specifičnosti u primjeni i prilagodbi sustavu kvalitete u pojedinim znanstvenim područjima. 

Skup će se nastaviti predstavljanjem sustava za osiguravanje kvalitete hrvatskih sveučilišta te rada i ustroja njihovih centara i ureda u ovom području. Moderatori drugoga i trećega dijela programa Sveučilišnoga dana kvalitete bit će prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i predsjednik Odbora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Markučić.

Sveučilišni dan kvalitete organizira se prvi puta s ciljem da ovaj skup postane redovito događanje na Sveučilištu u Zagrebu kojim se promiče sustav osiguravanja kvalitete kroz primjere dobre prakse i izvrsnosti.

Očekuje se da će na prvom Sveučilišnom danu kvalitete sudjelovati svi relevantni dionici sustava visokoga obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu i u nacionalnom sustavu visokoga obrazovanja – dekani i prodekani fakulteta i akademija, predsjednici i članovi povjerenstava za upravljanje kvalitetom, predstavnici ureda i centara za osiguravanje kvalitete, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i AZVO-a te drugi sudionici.

Program



Top