Vijest
07.05.2017

Svečano promovirano novih 247 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 247 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve svečanosti u 10 sati promovirana su 124 kandidata, a tijekom druge u 14 sati njih 123.

U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnoga kazališta došli u dvjema povorkama koje su predvodila dva sveučilišna pedela, zbog čega je između 9.20 i 9.35 sati te između 13.20 i 13.35 sati kratkotrajno obustavljen promet na sjevernoj strani Trga maršala Tita. Prema zgradi Hrvatskoga narodnoga kazališta desetak minuta kasnije kretala se povorka prorektora i dekana predvođena rektorom, koju su dva sveučilišna pedela povela do Zdenca života, gdje je organizirano fotografiranje. Povorka rektora, prorektora i dekana potom je u zgradu Hrvatskoga narodnoga kazališta ušla na glavni ulaz.

Promocije su započele svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna RH. Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur.

2017_promdrsc_kolona

Svečanostima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nazočili su ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Mila Jelavić i predsjednik Sveučilišnoga savjeta Petar Mišević. U ime novopromoviranih doktora znanosti i umjetnosti uzvanicima se na prvoj svečanosti obratio dr. sc. Goran Jakšić, koji je doktorirao na Agronomskom fakultetu, a na drugoj promociji zahvalu je izrekao dr. sc. Ivan Padjen, koji je doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Popis promoviranih doktora znanosti i umjetnosti_A promocija

Popis promoviranih doktora znanosti i umjetnosti_B promocijaTop