Vijest
08.11.2017

Svečano dodijeljene oznake visoke razine kvalitete trima doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Na svečanosti održanoj danas u auli Rektorata svečano su dodijeljene oznake visoke razine kvalitete trima doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju provedenoga postupka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studijskih programa u području tehničkih i biotehničkih znanosti te područja biomedicine i zdravstva, oznake visoke razine kvalitete na svečanosti je dekanima Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta i Veterinarskoga fakulteta dodijelila ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

Oznaku visoke razine kvalitete za doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva primio je dekan prof. dr. sc. Mislav Grgić, za doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta dekan prof. dr. sc. Željan Maleš, a za doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta dekan prof. dr. sc. Nenad Turk. Doktorskim studijima visoke razine kvalitete, uz prethodnu potvrdu o ispunjavanju uvjeta Ministarstva znanosti i obrazovanja, oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena je u akademske i promidžbene svrhe.

Svečanost dodjele održana je u nazočnosti rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, prorektora za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloša Judaša, prorektorice za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjane Hruškar, prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić, prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije  prof. dr. sc. Miljenka Šimprage, dekana i prodekana, voditelja doktorskih studija te članova Odbora za doktorske programe i Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

studeni2017_dodjela kvalitete

U izvješću Stručnoga povjerenstva koje je provelo postupak reakreditacije doktorskoga studija Elektrotehnika i računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva, uz dugu povijest FER-a, kao prednosti studija posebno su istaknute bogate istraživačke reference, financiranje, snažni međunarodni programi, veliki broj projekata u sklopu programa Obzor 2020, povezanost Fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada studija Elektrotehnika i računarstvo usklađene su s međunarodnim trendovima, a FER vrlo aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena je zbog visoke razine kvalitete znanstvenih postignuća, organizacije prestižnih znanstvenih konferencija te snažne suradnje s industrijom. Također, kao prednost studija posebno je istaknuta njegova usredotočenost na istraživački rad te privlačenje inozemnih nastavnika i izvrsnih kandidata.

Na temelju provedenoga postupka reakreditacije, doktorskom studiju Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta oznaka visoke razine kvalitete dodijeljena je zbog visoke razine kvalitete u pogledu istraživačkih rezultata i infrastrukture, kao i vrlo kvalitetnih laboratorija. Stručno povjerenstvo prepoznalo je iznimno kvalitetnu proceduru izbora tema i praćenja doktoranada, te visoku posvećenost i predanost radu osoblja koje sudjeluje u izvođenju doktorskoga programa. Također, u izvješću je posebno istaknuta međunarodna dimenzija i strategija studija.

Vrednovanjem doktorskih studija Agencija za znanost i visoko obrazovanje pridružila se europskom trendu provođenja vanjskoga vrednovanja ove specifične razine obrazovanja, izuzetno važne u poticanju inovativnoga i visoko specijaliziranoga industrijskoga i društvenoga razvoja.

Postupak vrednovanja doktorskih studija u Hrvatskoj pokrenut je u 2016. godini, i on je još uvijek u tijeku. Cilj je vrednovanja osigurati da nacionalnu dopusnicu dobiju samo studiji koji imaju zadovoljene kriterije kvalitete u pogledu visoko kvalificiranih znanstvenika, opreme i prostora, uz nuđenje kvalitetne potpore doktorandima za stvaranje novih znanja.Top