Vijest
14.12.2018

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu

U petak 14. prosinca 2018. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14) održat će se svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Na svečanosti će biti promovirano 18 novih doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji su doktorat stekli na sljedećih devet sastavnica: Agronomskom, Arhitektonskom, Filozofskom, Kineziološkom, Medicinskom, Prehrambeno-biotehnološkom, Stomatološkom, Fakultetu elektrotehnike i računarstva te Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Nove doktore znanosti promovirat će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Promocija će započeti svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana u aulu Sveučilišta, nakon čega će biti intonirana himna RH. Na svečanosti će uslijediti govor rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Nakon što kandidati izgovore tekst prisege i rektor ih proglasi doktorima znanosti, promovirani kandidati prebacit će kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime će i simbolično ući u novo i više akademsko zvanje. Uslijedit će uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanost će završiti akademskom himnom Gaudeamus igitur.Top