Vijest
16.07.2019

Studentski međunarodni simpozij održan na Fakultetu organizacije i informatike

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 14. do 25. lipnja 2019. bio je domaćin tradicionalnoga Studentskoga međunarodnog simpozija (9th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context). Ovogodišnji partneri Simpozija bili su predstavnici američkih Sveučilišta: DePaul University, Chicago, IL, University of Cincinnati, OH, University of South Carolina, SC i University of Central Florida, Orlando, FL, USA. Na ovogodišnjem Simpoziju sudjelovalo je 14 gostiju iz SAD-a, uz više od stotinu studenata Fakulteta organizacije i informatike i Erasmus studenata iz Francuske. U različite radionice posredno je bilo uključeno otprilike 300 pripadnika lokalne zajednice.

Cilj Simpozija je umrežavanje nastavnika i studenata u međunarodne istraživačke timove, upoznavanje s različitostima u kulturi, povezivanje s potrebama lokalne zajednice na projektima volontiranja i pronalaženje načina uključivanja studenata slabije zastupljenih skupina u proces obrazovanja.

Gostujući studenti su stipendisti TRIO McNair programa stipendiranja nadarenih, koji često dolaze iz obitelji slabijega imovinskog stanja, prva su generacija studenata u obitelji i pripadnici su nacionalnih manjina. Suradnja s federalnim McNair programom naglašava upravo važnost socijalne dimenzije obrazovanja. Radi se o suradnji koja je započela 2010., a do sada je u mobilnosti u oba smjera sudjelovalo 83 nastavnika i studenata iz SAD-a i sa FOI-ja.

Program se sastojao od prezentacija rezultata studentskih projekata, radionica, terenskih istraživanja, sportskih i kulturnih događanja. Poseban naglasak je stavljen na uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-a) u različitim područjima, kao na primjer u očuvanju prirodne i kulturna baštine pod zaštitom UNESCO-a, projektima usmjerenim na potrebe lokalne zajednice u području volontiranja, socijalnog poduzetništva i sl. Nastavak studentskih prezentacija planira se putem video-prijenosa na Studentskoj online sekciji međunarodne konferencije CECIIS u listopadu 2019., a koja će se održati upravo na FOI-ju.

Želja je da se ovaj projekt, koji promovira izvrsnost, suradnju i iskustveno učenje, nastavi i idućih godina. Fakultet zahvaljuje svima koji su omogućili i nadalje omogućavaju ovu dugoročnu suradnju; Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, SZ FOI, Upravi FOI, Studentskom centru Varaždin, Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, FOI-ju, FOI Alumni, Centru za volontiranje i humanizirani rad FOI, brojnim institucijama lokalne zajednice, partnerima iz SAD-a, studentima, nastavnicima, predstavnicima medija i svim drugim dionicima.

Detaljnije informacije o programuTop