Vijest
11.11.2015

Stipendije Grada Zagreba doktorandima studija u gradu Zagrebu

Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11 i 19/14 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA  DOKTORANDIMA STUDIJA U GRADU ZAGREBU
ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.Top