Vijest
13.12.2016

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio zaključke u vezi sa stanjem na Filozofskom fakultetu

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 6. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.), održanoj u utorak 13. prosinca 2016., donio je zaključke u vezi sa stanjem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaključci Senata

 Top