Vijest
04.10.2022

Senat potvrdio nove prorektore Sveučilišta u Zagrebu

Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na svojoj danas održanoj sjednici nove prorektore Sveučilišta u Zagrebu. Sjednica Senata održana je u 11 sati u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. U skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novih prorektora Senatu je predložio novi rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić s Medicinskoga fakulteta novi je prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije, a prof. dr. sc. Dubravko Majetić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje novi je prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić s Ekonomskoga fakulteta novi je prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, a prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić s Fakulteta prometnih znanosti novi je prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa s Pravnoga fakulteta nova je prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku, a prof. dr. sc. Tibor Pentek s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije novi je prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča s Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije novi je prorektor za poslovanje i digitalizaciju, a red. prof. art. Jasenka Ostojić s Muzičke akademije nova je prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju.

Prilikom predstavljanja prorektorskih resora i odabira predloženika za prorektore, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je ključnu ulogu timskoga rada cijeloga novoga tima u cilju ostvarenja Programa rektora, koji je Senat prihvatio i podržao kao okvir razvoja Sveučilišta u Zagrebu. „Siguran sam da ćemo kao Uprava Sveučilišta svim našim sastavnicama biti od pomoći i uvijek na raspolaganju, u okviru dijaloga, razmjene mišljenja i iskustava te međusobnoga uvažavanja“, istaknuo je rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Mandat novih prorektora traje koliko i mandat rektora, odnosno do 30. rujna 2026.

Podsjetimo, novi rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić na dužnost je stupio u subotu 1. listopada 2022. Svečana inauguracija novoga rektora održat će se u utorak 18. listopada 2022. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu s početkom u 12 sati.

Detaljan životopis novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića objavljen je OVDJE.

Životopisi novih prorektora Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su OVDJE.

2022_prorektori_nova upravaTop