Vijest
26.02.2018

Sastanak tima nastavnika sveučilišnoga interdisciplinarnoga poslijediplomskoga specijalističkga studija "Priprema i provedba EU projekata"

Sastanak (tzv. klauzura) nastavnika sveučilišnoga interdisciplinarnoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija "Priprema i provedba EU projekata" održan je 21. veljače 2018. u Samoboru. Događanje je organizirano kako bi se raspravio i ocijenio dosadašnji rad tima, dogovorili ciljevi za budućnost te napravile pripreme za novonastale izazove u ovom području. Raspravljalo se o dosadašnjemu radu na studiju te o novim tematskim i programskim sadržajima relevantnim za sve šira područja iz kojih se financiraju europski projekti. Dogovorene su izvjesne inovacije kako bi studij uistinu bio u vlasništvu polaznika te kako bi nastavnici preuzeli prepoznatljivo vodstvo u javnosti po pitanju zagovaranja i organizacije novih iskoraka usmjerenih na učinkovitije i djelotvornije korištenje europskih sredstava.

Slabi rezultati povlačenja sredstava i učinaka EU fondova rezultat su, prije svega, nedovoljnoga ulaganja u ljude i izgradnju kompetitivnih institucija.

Ovaj interdisciplinarni sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij osnovali su: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Institut za razvoj i međunarodne odnose –IRMO 2015. godine. Prilikom izrade nastavnoga programa ostvarena je suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Do sad je studij u tri generacije upisalo 110 polaznika, a studij se završava pisanjem konkretnoga prijedloga projekta. Nekoliko polaznika već su dobili EU sredstva za projekte koji su izrađeni kao završni radovi!

Voditelj studija je prof. dr. sc. Gojko Bežovan.Top