Vijest
28.04.2016

Rezultati produžetka prvog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. g. (stavka A)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate produžetka prvog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. g. za stavku A (strateški partneri)

Rezultati (28.4.2016.)

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-liste. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici i upoznaju se s internom rang-listom koju je svaka od sastavnica dostavila na natječaj.

Nakon roka za žalbe Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti razmotrit će eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačnu rang-listu ne postoji mogućnost pritužbe.

Važna napomena: mole se svi kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima (gornji privitak) kao i Uputama u privitku dolje. Eventualnu dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na staff@unizg.hr.

Konačni rezultati (16.5.2016.)

Privitak:

 

KLASA: 605-01/15-22/43
URBROJ: 380-153/037-16-27Top