Vijest
21.03.2017

Rezultati produžetka Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate produžetka Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g. (prvi krug):

Napomena: produžetak prvog kruga ovoga natječaja bio je raspisan samo za stavku A.

Kandidati i sastavnice imaju mogućnost žalbe u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-liste. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici.

Nakon roka za žalbe Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu razmotrit će eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost pritužbe.

Važna napomena: mole se svi kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s uputama u privitku. 


Privitak:

 

KLASA: 605-01/16-22/50
URBROJ: 380-153/037-16-60Top