Vijest
18.04.2019

Rezultati natječaja za stipendiju - Universidad de Chile (Čile), za zimski ili ljetni semestar akademske godine 2019./20.

KLASA: 605-01/19-06/06

URBROJ: 380-156/383-19-5

Zagreb, 18. travnja 2019.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisan je Natječaj za stipendiju za bilateralnu razmjenu na partnerskom sveučilištu Universidad de Chile za zimski ili ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu predložit će sljedeće studentice kao kandidatkinje za ovu stipendiju: Sara Večeralo (Filozofski fakultet) i Matea Maloča (Ekonomski fakultet).

Molimo odabrane kandidatkinje da se jave u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8 (osoba za kontakt: Lucija Šikić, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju, e-mail: bilateral_exchange@unizg.hr , tel: 01/4698-165).Top