Vijest
08.05.2017

Rezultati natječaja za stipendiju na Sveučilištu City University of Hong Kong, za zimski ili ljetni semestar ak.god. 2017./18

KLASA: 605-01/17-06/8

URBROJ: 380-155/287-17-3

Zagreb, 8. svibnja 2017.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisan je Natječaj za stipendiju za bilateralnu razmjenu na partnerskom Sveučilištu City University of Hong Kong za zimski ili ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

Sveučilište u Zagrebu predložit će studenta Roka Koštana (Fakultet političkih znanosti) i Klaru Komen (Ekonomski fakultet) kao kadidate za ovu stipendiju. 

Molimo odabrane kandidate da se jave u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8 (osoba za kontakt: Ana Barbarić, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju, e-mail: bilateral_exchange@unizg.hr, tel: 01/4698-165).Top