Vijest
06.06.2014

Rezultati natječaja za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za doktorande i postdoktorande Sveučilišta u Zagrebu, za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču. Natječaj je objavljen 23. siječnja 2014. na web stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti natječaja:

Prije podnošenja prijave kandidati su trebali dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču tijekom 2014. godine.

Na natječaj su se mogli prijaviti doktorandi ili postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule.

Prijava na natječaj trebala je uključivati (na engleskom jeziku):
• Ispunjeni prijavni obrazac (Information Sheet);
• Životopis;
• Popis objavljenih radova (ako ih kandidat ima);
• Kratak opis istraživačkog projekta i razloge boravka u Beču, uključujući korištenu literaturu;
• Pismo preporuke profesora sa Sveučilišta u Zagrebu;
• Prihvatno pismo mentora na Sveučilištu u Beču (s navedenim dogovorenim periodom boravka);
• Potvrdu sastavnice o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu.

Prijave su zaprimane elektroničkim putem na e-mail adresu: doktorski.studiji@unizg.hr, a trebale su biti poslane i u tiskanom obliku na adresu Ureda za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu: Sveučilište u Zagrebu, Ured za doktorske studije i programe, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb

Zaprimanje prijava zainteresiranih kandidata zaključeno je s 28. veljače 2014.

Prijave kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja (priloženi svi traženi dokumenti) evaluiralo je tročlano povjerenstvo u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva
2. Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, Prirodoslovno-matematički fakultet
3. Prof. dr. sc. Igor Vlahović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Na temelju priložene dokumentacije, a uzevši u obzir opis istraživačkog projekta, obrazloženje potrebe za jednomjesečnim istraživačkim boravkom na Sveučilištu u Beču, popis objavljenih radova, životopis kandidata te preporuke mentora obje partnerske institucije, članovi povjerenstva jednoglasno su donijeli odluku da se za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka u Beču, Sveučilištu u Beču predlože sljedeće kandidatkinje:

1. Ana Anušić, doktorandica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
2. Dr. sc. Jacqueline Domjanić, postdoktorandica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Prijedlog kandidata upućen je Sveučilištu u Beču, koje je odobrilo financiranje istraživačkog boravka navedenih kandidatkinja dana 23. svibnja 2014. Odabrane stipendistice ostvarit će svoj boravak sukladno planu priloženome u njihovoj prijavnoj dokumentaciji. Top