Vijest
07.12.2016

Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. g. (prvi krug):

Kandidati i sastavnice imaju mogućnost žalbe u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-lista. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. 

Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici i upoznaju s internom rang-listom koju je svaka od sastavnica dostavila na natječaj. 

Nakon roka za žalbe Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti razmotrit će eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost pritužbe.

Važna napomena: mole se svi kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima (gornji privitci) kao i uputama u privitku. Dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na staff@unizg.hr.


Privitak:


KLASA: 605-01/16-22/50
URBROJ: 380-153/037-16-38Top