Vijest
07.06.2016

Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini (drugi krug - stavke B i C)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. g. (drugi krug) za stavke B i C:

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-liste. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr i na kontakte za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici i upoznaju se s internom rang-listom koju je svaka od sastavnica dostavila na natječaj.

Nakon roka za žalbe Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu razmotrit će eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost pritužbe.

Važna napomena: mole se svi odabrani kandidati i sastavnice koje su dostavile prijedloge da se upoznaju s napomenama navedenim u rezultatima (gornji privitci) kao i Uputama u privitku. Eventualnu dodatnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na staff@unizg.hr.


Privitak:


KLASA: 605-01/15-22/43
URBROJ: 380-153/037-16-57Top