Vijest
22.12.2015

Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini - dolazna mobilnost

Sveučilište u Zagrebu objavljuje rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. g. za stavku D: najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i najava dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Dolje navedene sastavnice dostavile su prijave za stavku D te su im odobrena sljedeća sredstva:

 • Akademija dramske umjetnosti - 15.000,00 kn
 • Agronomski fakultet - 21.000,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - 4.000,00 kn
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet - 3.000,00 kn
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva - 9.000,00 kn
 • Filozofski fakultet - 47.000,00 kn
 • Fakultet organizacije i informatike - 5.000,00 kn
 • Geodetski fakultet - 4.000,00 kn
 • Hrvatski studiji - 5.000,00 kn
 • Kineziološki fakultet - 12.000,00 kn
 • Medicinski fakultet - 4.000,00 kn
 • Prirodoslovno-matematički fakultet - 7.600,00 kn
 • Fakultet političkih znanosti - 4.000,00 kn
 • Pravni fakultet - 4.000,00 kn
 • Metalurški fakultet - 4.000,00 kn
 • Stomatološki fakultet - 5.500,00 kn
 • Šumarski fakultet - 2.100,00 kn
 • Tekstilno-tehnološki fakultet - 4.000,00 kn
 • Učiteljski fakultet - 6.000,00 kn


Navedena sredstva bit će isplaćena do odobrenog iznosa ili u visini stvarnih troškova ukoliko troškovi ne prelaze iznos koji je odobren pojedinoj sastavnici, a na osnovu dokumentacije o troškovima dolazne mobilnosti koju sastavnice dostavljaju prema dolje navedenom rasporedu i prema pravilima navedenim u tablici objavljenoj na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/dokumenti-i-obrasci/akademska-razmjena-2016/.

Refundirat će se samo najavljeni posjeti i samo troškovi smještaja.

Ako će biti dostupna dodatna sredstva, refundirat će se i veći iznos od odobrenog, ali prema stvarnim i najavljenim troškovima.

Refundacija sredstava vršit će se u dva navrata:

 • za mobilnosti ostvarene do 30. lipnja 2016. rok za predaju izvješća je 15. srpnja 2016.
 • za mobilnosti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. rok za predaju izvješća je 15. siječnja 2017.

Refundacija na temelju izvješća dostavljenih nakon roka neće se razmatrati.

Za refundaciju sredstava sastavnice dostavljaju izvješće o ostvarenim troškovima koje uključuje:

Za svaku mobilnost potrebno je relevantne dokumente objediniti u jednu PDF datoteku (izuzev tablice s popisom) i nasloviti imenom krajnjeg korisnika. Izvješća (tablica) s popratnom dokumentacijom šalju se isključivo na e-mail adresu: staff@remove-this.unizg.hr

Erasmus+ posjeti tj. posjeti vezani uz Erasmus+ program neće se refundirati.

 


KLASA: 605-01/15-22/43
URBROJ: 380-153/037-15-5

Ispravak od 23.12.2015.Top