Vijest
03.02.2015

Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini (prvi krug - stavka b)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje prve rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. g. za stavku B.

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 5 dana od objave prijedloga rang-liste. Žalbe se šalju na staff@unizg.hr. Mole se kandidati da se prije slanja žalbe obrate kontaktima za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici i upoznaju se s internom rang-listom koju je svaka od sastavnica dostavila na natječaj.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačne rang-liste ne postoji mogućnost žalbe.

Mole se kandidati uz čije ime u Napomenama stoji komentar da zaključno s petkom 6. veljače na staff@unizg.hr dostave zatraženo.

Rezultati za stavke A i C bit će objavljeni uskoro. 

 

Privitak:

 

Napomena: Gore navedeni rezultati doneseni su temeljem suglasnosti nadležnog prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša budući da je odlukom Senata od 17. prosinca 2014. (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-021/109-14-1) razriješen Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, koji je u natječaju najavljen kao tijelo nadležno za izbor prijava pristiglih na natječaj.


Klasa: 605-01/14-22/26
Urbroj: 380-153/037-15-6
Top