Vijest
30.04.2015

Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini - dolazna mobilnost

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. g. za stavku:

 • a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i najava dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Dolje navedene sastavnice dostavile su prijave za stavku a2) te su im odobrena sljedeća sredstva:

 • Agronomski fakultet - 31.000,00 kn
 • Akademija dramske umjetnosti - 14.000,00 kn
 • Akademija likovnih umjetnosti - 16.000,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - 8.000,00 kn
 • Fakultet političkih znanosti - 18.000,00 kn
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje - 4.000,00 kn
 • Filozofski fakultet - 74.000,00 kn
 • Hrvatski studiji - 6.000,00 kn
 • Kineziološki fakultet - 16.000,00 kn
 • Pravni fakultet - 8.000,00 kn
 • Prirodoslovno-matematički fakultet - 5.600,00 kn
 • Stomatološki fakultet - 7.000,00 kn (ispravak 15.5.2015.)
 • Tekstilno-tehnološki fakultet - 4.000,00 kn

Navedena sredstva bit će isplaćena do odobrenog iznosa ili u visini stvarnih troškova ukoliko troškovi ne prelaze iznos koji je odobren pojedinoj sastavnici, a na osnovu dokumentacije o troškovima dolazne mobilnosti koju sastavnice dostavljaju prema dolje navedenom rasporedu i prema pravilima navedenim u tablici objavljenoj na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/dokumenti-i-obrasci/akademska-razmjena-2015/.

Sredstva će se refundirati samo za najavljene posjete.

Ukoliko će biti dostupna dodatna sredstva, refundirat će se i veći iznos od odobrenog, ali prema stvarnim i najavljenim troškovima.

Refundacija sredstava vršit će se u dva navrata:

 • za mobilnosti ostvarene do 30. lipnja 2015. rok za predaju izvješća je 15. srpnja 2015.
 • za mobilnosti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. rok za predaju izvješća je 15. siječnja 2016.

Refundacija na temelju izvješća dostavljenih nakon roka neće se razmatrati.

Za refundaciju sredstava sastavnice dostavljaju izvješće o ostvarenim troškovima koje uključuje:

Za svaku mobilnost potrebno je relevantne dokumente objediniti u jednu PDF datoteku (izuzev tablice s popisom) i nasloviti imenom krajnjeg korisnika. Izvješća s popratnom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: staff@unizg.hr. 

Erasmus+ posjeti tj. posjeti vezani uz Erasmus+ program neće se refundirati.

 

Napomena: Gore navedeni rezultati doneseni su temeljem suglasnosti nadležnog prorektora prof. dr. sc. Miloša Judaša budući da je odlukom Senata od 17. prosinca 2014. (Klasa: 602-04/14-04/46, Urbroj: 380-021/109-14-1) razriješen Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, koji je u natječaju najavljen kao tijelo nadležno za izbor prijava pristiglih na natječaj.


605-01/14-22/42
380-153/037-15-6Top