Vijest
15.01.2014

Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2014. godini

Sveučilište u Zagrebu objavljuje konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. za stavke:

a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim sveučilištima: Aristotelovo sveučilište u Solunu (Grčka), Sveučilište u Padovi (Italija), Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), Sveučilište u Mainzu (Njemačka), Jagiellonsko sveučilište u Krakovu (Poljska), Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka),

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (1. rok).

Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pregledao je prijave i sastavio konačnu rang-listu odobrenih prijava:

Na konačnu rang-listu ne postoji mogućnost pritužbe.

Upute i obrasci za odabrane kandidate nalaze se pod Dokumenti i obrasci.Top