Vijest
06.02.2020

Rektori osam sveučilišta europskih postindustrijskih gradova potpisali izjavu o misiji UNIC-a

Na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu 5. veljače 2020. rektori osam europskih sveučilišta: iz Bilbaa (Španjolska), Bochuma (Njemačka), Corka (Irska), Istanbula (Turska), Liègea (Belgija), Oulua (Finska), Rotterdama (Nizozemska) i Zagreba (Hrvatska), potpisali su zajedničku povelju o utemeljenju i misiji novoga Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC).

 

Mnogi se postindustrijski gradovi diljem Europe suočavaju sa sličnim društvenim izazovima uslijed prelaska s ekonomije bazirane na materijalnoj proizvodnji na ekonomiju temeljenu na uslužnim djelatnostima. Među njima su (ne)zaposlenost (mladih), učinci novih tehnologija, prijelaz na obnovljive izvore energije te novi zdravstveni izazovi.


Izrazita raznolikost

Jedna od važnih značajki postindustrijskoga europskog grada je izrazita socioekonomska i sociokulturna raznolikost. Takva raznolikost zahtjeva razvoj novih, još inovativnijih, dostupnijih i uključivijih načina istraživanja, poučavanja i učenja, koji mogu odraziti i dati odgovore na potrebe raznolikih gradskih populacija. Različita znanja i vještine, kada budu razvijena za slična (postindustrijska) okruženja i stanovnike, rezultirat će novim pristupima i najboljim preksama koje će omogućiti europskom visokom obrazovanju prilagođavanje promjenjivom sastavu stanovništva u Europi.


Kampus, akademija i laboratoriji


Projektni prijedlog, koji je pod nazivom UNIC razvijen od strane predstavnika svih osam sveučilišta pod vodstvom Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama u uskoj suradnji sa studentima sa svih tih sveučilišta, usmjeren je na stvaranje dugoročnog saveza ovih sveučilišta, a ima tri glavne komponente:
1.    međusveučilišni kampus - omogućava studentima, osoblju te istraživačima i sveučilišnim nastavnicima nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad i razmjenu usluga unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje.
2.    akademija izrazite raznolikosti - potiče sveučilišta da prihvate studente i osoblje svih karakteristike i podrijetla.
3.    gradski laboratoriji - prostori za razmjenu znanja unutar gradova i s drugim gradovima u kojima djeluje osam sveučilišta koja čine UNIC savez.


UNIC ubrzava pozitivne društvene učinke u puno većem opsegu

Prof. dr. sc. Rutger Engels, rektor Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama je prilikom potpisivanja zajedničke povelje rekao:
“Sveučilište Erasmus iz Rotterdama jedinstveno je u Nizozemskoj po svojoj izrazito raznolikoj studentskoj populaciji s relativno velikim postotkom netradicionalnih studenata. Takva studentska populacija odražava ubrzanu transformaciju Rotterdama kao postindustrijskog grada. Ostala sveučilišta UNIC saveza dijele te karakteristike, kao i odlučnost da mobilnost i obrazovne programe učine još uključivijima.
Cilj nam je osigurati istinsko europsko iskustvo učenja za sve naše studente i osposobiti ih da vode društvene promjene koje će oblikovati budućnost gradova Europe s najvećom raznolikošću stanovništva. UNIC se usmjerio na te izazove razvijajući nove pristupe, instrumente, ponudu, način komunikacije i modele visokoga obrazovanja. To će osnažiti napore da se osigura uključivost u postindustrijskim gradovima i poslužiti kao model budućega razvoja visokoga obrazovanja u Europi.”

Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, govoreći o osnivanju UNIC saveza osam europskih sveučilišta na potpisivanju povelje u Rotterdamu, naglasio je:
„Riječ je o izrazito dobrom prijedlogu projekta koji su pripremili predstavnici osam renomiranih i važnih europskih sveučilišta. Naš tim predvodio je prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnoga fakulteta. U provedbu projekta bit će uključeni, ne samo Pravni fakultet kao vodeća institucija, nego podjednako i svi fakulteti i akademije, sveučilišne institucije poput Sveučilišnoga računskog centra, Poslijediplomskoga središta Dubrovnik te druge.
Želimo još dodatno unaprijediti načine studiranja, mobilnost studenata te pomoć stanovništvu, ne samo grada Zagreba, nego i šire okoline te čitave Hrvatske pomoću gradskoga laboratorija u kojemu će studenti svih fakulteta i akademija sa svojim akademskim mentorima osigurati uključivanje pripadnika rizičnih i isključenih skupina u puni život zajednice i studiranje, istraživanje, nastavnički i drugi rad u sklopu našega Sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu je, naime, najveće sveučilište po broju studenata, akademskoga osoblja i nekim drugim pokazateljima u ovom novom savezu u koji smo pristupili, a na čelu s Erasmus Sveučilištem iz Rotterdama, koje je među najboljim svjetskim sveučilištima.“

Prijava projekta UNIC saveza sveučilišta bit će kasnije ovoga mjeseca podnijeta u okviru inicijative "Europska sveučilišta" Europske komisije, koja je usmjerena podršci ostvarenju Europskoga obrazovnog prostora.

UNIC_veljaca2020 UNIC_veljaca2020
UNIV_veljaca2020 UNIC_veljaca2020

 

Sveučilišta UNIC-a

Bilbao        Sveučilište Deusto                     Španjolska

Bochum     Sveučilište Ruhr Bochum             Njemačka

Cork          Sveučilišni koledž u Corku           Irska

Istanbul      Sveučilište Koç                           Turska

Liège          Sveučilište u Liègeu                     Belgija

Oulu           Sveučilište u Ouluu                      Finska

Rotterdam   Erasmus Sveučilište Rotterdam    Nizozemska

Zagreb        Sveučilište u Zagrebu                 Hrvatska

Press office Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

 Top