Vijest
12.09.2016

Rektor Sveučilišta u Zagrebu posjetio Fakultet organizacije i informatike

Dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Neven Vrček u petak 9. rujna 2016. ugostio je rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u pratnji prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimprage te posebnoga savjetnika rektora za područja STEM i međunarodne projekte, a ujedno i dekana FER-a prof. dr. sc. Mislava Grgića.

Na sastanku se raspravljalo o aktualnim i budućim projektima Fakulteta organizacije i informatike, s naglaskom na razvoj Fakulteta u prostornom smislu, odnosno realizaciji jednoga od najvećih strateških projekata - Sveučilišnoga kampusa Varaždin, faza II - s obzirom na postojeće te otvaranje novih Operativnih programa za regionalnu konkurentnost Europskoga fonda za regionalni razvoj 2014. – 2020. te druge izvore financiranja. Rektor Sveučilišta u Zagrebu dao je potporu realizaciji toga projekta, kao i aktivnostima koje ga prate.

Na sastanku se razgovaralo o uključivanju djelatnika FOI-ja u tijela i radne skupine Sveučilišta, a ujedno su i razmatrani trenutni izazovi vezani uz održavanje infrastrukture Fakulteta, kao i postojeća kadrovska pitanja. Jedna od tema bili su već postojeći razvojni projekti FOI-ja koji se koriste i na drugim sastavnicama Sveučilišta s posebnim osvrtom na studentsku praksu te suradnju s gospodarstvom, kao i korištenje programskih sustava za potporu nastavi razvijenih od strane fakultetskoga Centra za razvoj programskih proizvoda.Top