Vijest
14.02.2022

Prvi rezultati Trećeg kruga natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, od 07.03.2022. do 12.06.2022. – PARTNERSKE ZEMLJE

Sveučilište u Zagrebu objavljuje PRVE REZULTATE Trećeg kruga natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 07.03.2022. do 12.06.2022. za aktivnosti:

za aktivnosti:

  • podučavanje (STA) - (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanja (STT) - (nastavno i nenastavno osoblje

Kandidati imaju mogućnost žalbe u roku od 8 radnih dana od objave prijedloga rang-liste.

Žalbe se šalju na erasmus.noneu@remove-this.unizg.hr.

Nakon naznačenoga roka za žalbe Sveučilište će razmotriti eventualne žalbe te na sveučilišnim stranicama objaviti konačne rezultate. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

Privitak:

Klasa: 605-01/19-03/16
Ur. broj: 380-155/073-22-466

Zagreb, 14. veljače 2022.Top