Vijest
16.11.2017

Prvi rezultati 3. kruga Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka, Erasmus+ KA107 - od 18.12.2017. do 15.06.2018.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Prve rezultate trećeg kruga Natječaja za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak objavljen je 29. rujna 2017., a studenti su se mogli prijaviti do 26. listopada 2017.

Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a sukladno dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Rezultati se nalaze u priloženoj Tablici 1 sa studentima kojima je odobrena financijska potpora.

Na temelju Rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za ak. god. 2017./2018. Središnji Ured za međunarodnu suradnju će nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama za studente, program Erasmus+ između programskih i partnerskih država, Ključna aktivnost 1 (KA107 za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.“, te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koju student prima iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu te stoga napominjemo da pokriva samo dio troškova života. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2017./18. iznosi 650 EUR.

Financijska potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje. Financijska potpora za putne troškove, ovisno o državi, iznosi: Ukrajina: 275 EUR. Student je osobno odgovoran za organizaciju puta i kupnju povratne putne karte.

Financijska potpora i potpora za putne troškove bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti e-mailom jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, koordinator: Željka Pitner (rok: nakon Rezultata i prije potpisivanja ugovora o financiranju, do 30. studenog 2017.).

ODUSTANAK OD RAZMJENE

Studenti mogu odustati od razmjene.

Rok: student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 15. prosinca 2017.

Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu u zadanom roku (obrazac dostupan pod Dokumenti i obrasci). Izjava se dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS PARTNERSKE ZEMLJE- odustanak od razmjene“).

PRILOZI

1. Rezultati Natječaja za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.

2. Upute studentima odabranima za studijski boravak u 2017./18., program Erasmus+ između programskih i partnerskih država, Ključna aktivnost 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.

3. HODOGRAM AKTIVNOSTI i „CHECK“-LISTA za Erasmus+ mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti: ) za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.

4. Dokumenti i obrasci http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/dokumenti-i-obrasci/

UPUTA O ŽALBI

Kandidat može podnijeti žalbu na rezultate u roku od 8 dana od obavijesti o odabiru kandidata (obavijest o odabiru kandidatu e-mailom šalje središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta). Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu „Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju, Trg republike Hrvatske 14, Zagreb, s naznakom žalba“. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Na konačnu odluku Sveučilišta povodom žalbe ne postoji mogućnost pritužbe.

Ako je razlog žalbe vezan za suglasnost i odluku matičnog fakulteta/akademije, žalba se podnosi u istom roku, ali Povjerenstvu fakulteta akademije, na adresu matičnog fakulteta. O toj žalbi odlučuje fakultet/akademija.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. nepotpuna prijava, nepravilna / nedostavljena dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju, prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

NAPOMENA: Ako Sveučilište u Zagrebu ne zaprimi žalbu na ovdje objavljene rezulate, oni će se smatrati konačnima.

Klasa: 605-01/17-03/8

Ur. broj: 380-155/073-17-40

Zagreb, 16. studenoga 2017.Top