Vijest
30.03.2017

Prvi kroatološki kolokvij na Sveučilištu u Torontu

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu najavljuju održavanje prvoga kroatološkoga kolokvija pod nazivom Perspectives on Croatian Science, Culture and LanguageKolokvij će se održati 6. travnja 2017. u 17 sati na St. Michael College u Alumni Hall Sveučilišta u Torontu. 

Kolokvij se organizira u suradnji sa Sveučilištem u Torontu i dugogodišnjom članicom Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu udrugom AMCA Toronto. Sveučilište u Torontu uvrstava se u petnaest najboljih svjetskih sveučilišta čije područje humanistike spada među prvih deset humanistika na svijetu. 

Kolokvij će otvoriti Marica Matković, veleposlanica Republike Hrvatske u Kanadi te Donna Tussing Orwin, pročelnica Odjela za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu, Krešimir Mustapić, predsjednik AMCA Toronto i doc. dr. sc. Davor Piskač, predstavnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Na kolokviju sudjeluju eminentni govornici poput Vinka Grubišića, Igora Štagljara i Josepha Schallerta te Dubravke Zime, Aleksandre Srša Benko i Edwarda J. Mavrinca.

 

Program CC UofT Toronto

Summary CC UofT Toronto

Lecturers CC UofT Toronto

 Top