Vijest
19.03.2021

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga novi predsjednik Udruge inovatora Hrvatske

Na Izbornoj skupštini koja je održana 18. ožujka 2021. Udruga inovatora Hrvatske izabrala je svoje novo vodstvo za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga novi je predsjednik Udruge, a njegov je zamjenik Zoran Barišić.

Uz prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, za dužnost predsjednika Udruge natjecao se još jedan kandidat – prof. emer. Nedjeljko Perić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U izbornom postupku, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga dobio je 20 glasova, a prof. emer. Nedjeljko Perić šest glasova.

Na Izbornoj skupštini izabrani su i novi članovi Izvršnoga i Nadzornoga odbora Udruge. Između ostalih, sa Sveučilišta u Zagrebu u Nadzorni odbor Udruge izabrani su dekan Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Tomislav Bolanča i dekan Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. U Izvršni odbor Udruge izabrani su dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof. dr. sc. Dubravko Majetić, izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i Franjo Benjak, mag. oec. s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta.

Udruga inovatora Hrvatske krovna je udruga inovatora, a objedinjuje 18 udruga i saveza koji imaju oko 1500 članova. Uz to, članovi udruge su 11 inovativnih tvrtki, Sveučilište u Zagrebu i 11 sastavnica Zagrebačkoga sveučilišta. Temeljni su ciljevi Udruge razvitak i unapređenje inovatorskoga pokreta i inovacijskoga sustava, promicanje inovatorske djelatnosti i intelektualnoga vlasništva, te ostvarivanje boljega općega statusa, vrednovanja i nagrađivanja inventivnoga rada. Također, Udruga se zalaže za korištenje tehničkoga, gospodarskoga i drugog potencijala inovacija u svrhu jačanja kompetitivnosti i općega razvitka hrvatskoga gospodarstva.Top