Vijest
11.04.2022

Projekt "E-DigiLit" – prezentacija rezultata

Članovi tima Sveučilišta u Zagrebu s projekta "Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)" održali su 8. travnja 2022. prezentaciju rezultata projekta za širu javnost i zainteresirane dionike na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Radi se o projektu unaprjeđenja digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima, financiranoga od Erasmus+ KA203 programa.

Uz predstavljanje rezultata, što je uključivalo pregled kurikuluma, nastavnih materijala i vodiča za nastavnike za tečaj "Digitalna pismenost" te Moodle sustava koji podržava provođenje i promoviranje digitalne pismenosti na sveučilištima i šire, cilj je bio i prikupiti prijedloge o mogućim načinima promoviranja i primjene rezultata projekta u društvu odnosno svim institucijama u vertikali obrazovanja, javnoj upravi te institucijama koje se bave cjeloživotnim obrazovanjem.

Događaju je prisustvovalo više od 100 sudionika; učenika i nastavnika srednjih škola, osoblja dječjeg vrtića Varaždin i srednjih škola, Varaždinske županije, agencija, centara, te drugih edukativnih institucija. Uz pozdravnu riječ dekanice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep, prezentaciju aktivnosti i rezultata projekta održali su prof. dr. sc. Valentina Kirinić, prof. dr. sc. Dragutina Kermek, doc. dr. sc. Matija Novak i Antonela Čižmešija, mag. inf. Predavanja su održala i dva pozvana predavača, Žarko Čižmar, izvršni direktor Telecentra i red. prof. dr. Marjan Krašna s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mariboru.

DigiLit_2022

Projekt je započeo u rujnu 2019. s ciljem podizanja razine digitalne pismenosti studenata uključenih u tercijarno obrazovanje. Koordinator projekta je Sveučilište Dokuz Eylül (Turska), a partneri su Fundacion Unıversitaria San Antonio (Španjolska), Sveučilište Coventry (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska).

Više o projektu možete vidjeti OVDJE.Top