Vijest
06.02.2020

Prof. dr. sc. Anti Čoviću dodijeljeno odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića

Odlukom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, prof. dr. sc. Ante Čović odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost u području filozofije i bioetike te za njihovo promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu. Odlikovanje je uručeno na prigodnoj svečanosti u Uredu predsjednice Republike 4. veljače 2020.


U Poticaju za odlikovanje, koji je Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske podnijelo Hrvatsko bioetičko društvo, navedene su zasluge i postignuća temeljem kojih je predložena dodjela odlikovanja. Navedene su u prvom redu osobite zasluge za razvoj i promicanje bioetike kao nove znanstvene discipline u Hrvatskoj i na međunarodnom planu, ali i njegovi doprinosi za razvoj i promicanje filozofije.

U području filozofije posebno su istaknuta postignuća prof. dr. sc. Ante Čovića u razvijanju i vođenju nakladničkog projekta „Filozofska istraživanja“ na programskim osnovama ideje integrativnosti koju će u području bioetike u sklopu domaćih i međunarodnih projekata razviti do nove paradigme integrativnog mišljenja. U znanstvenim i stručnim radovima artikulirao je inovativni koncept integrativne bioetike, zasnovan na metodološkim zasadama pluriperspektivizma kao i programsku ideju „europeizacije bioetike“.

Na praktičnom planu prof. dr. sc. Ante Čović dao je nezaobilazne doprinose u stvaranju brojnih institucionalnih oblika bioetičkog dijaloga, bioetičke edukacije, istraživačko-dokumentacijske djelatnosti, izdavaštva i međunarodnog povezivanja u području bioetike. Najvažnije postignuće na planu bioetičke institucionalizacije svakako je osnivanje Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović), koji je odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta proglašen 10. studenoga 2014. i koji je prema zakonskoj definiciji određen kao „znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline“ (čl. 29., st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).Top