Vijest
11.09.2018

Produžetak roka za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja u ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103) – samo u svrhu podučavanja

Obavijest od 28.9.2018.: S danom 28. rujna natječaj se zatvara zbog popunjenja kvota. Online prijave zatvorene su u 8 sati. Prijave s poštanskim žigom sa zaključno 28. rujna bit će uzete u obzir za obradu, ili koje su do zaključno toga datuma predane na u natječaju naznačenu adresu.

Važna obavijest od 21.9.2018.: budući da je već zaprimljeno prijava u razini 2/3 dostupnih sredstava, predviđa se da će se sredstva podijeliti u tjednu od 24. do 28. rujna. Pozivamo zainteresirane kandidate da požure s prijavama i dostavom natječajne dokumentacije. 

 

Sveučilište u Zagrebu objavljuje

produžetak roka za prijavu na Natječaj za mobilnost odlaznog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2018./2019.

za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Važna napomena: ovaj produžetak natječaja nije dostupan za mobilnosti izričito u svrhu osposobljavanja tj. za nenastavno osoblje (v. odluku u konačnim rezultatima prvog kruga natječaja - http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2018/)

Rok za slanje prijavne dokumentacije: odmah, a najkasnije do 31. listopada 2018. 

Financijska potpora će se dodjeljivati prema redu zaprimanja prijava. Ako se u međuvremenu potroše dostupna programska sredstva, Sveučilište će ranije zatvoriti natječaj.

Podsjećamo na nekoliko novina u ovogodišnjem natječaju (više detalja u uputama uz Natječaj): 

 • potpora za životne troškove: novo grupiranje zemalja i novi iznosi 
 • u kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati podučavanja na 4 sata/tjedan
 • za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja (i za kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje): naglasak na razvijanju pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma
 • plan diseminacije rezultata mobilnosti te diseminacije znanja stečenih na osposobljavanju (u nastavnom planu/planu rada)
 • financijska potpora za izvanredne putne troškove ako standardni iznosi ne pokrivaju najmanje 70% putnih troškova.

Privitci:

 1. Upute uz Natječaj 
 2. Upute za online prijavu
 3. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o razmjeni nastavnoga osoblja za ak. god. 2018./2019. (mogućnosti razmjene za odlaznu mobilnost) – uvršteni su sporazumi potpisani i dostavljeni središnjem Uredu za međunarodnu suradnju do zadanoga roka (1. studenoga 2017.)
 4. Online prijavni obrazac za odlazno osoblje 
 5. Prijavni obrazac za dolazno osoblje iz stranih tvrtki/znanstvenih ustanova
 6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nastavno osoblje 
 7. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja/kombinirana mobilnost (nastavni plan – plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja i osposobljavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching & Training) – nastavno osoblje 
 8. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan za dolazno osoblje): Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) – nenastavno osoblje iz tvrtki / znanstvenih ustanova izvan RH
 9. Europass obrazac za životopis
 10. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR) 
 11. Popis nositelja povelje Erasmus Charter for Higher Education
 12. Popis ISCED Subject area codes i Pretraživač ISCED kodova 
 13. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske zemlje)

 

KLASA: 605-01/18-04/08
URBROJ: 380-153/037-18-293
Zagreb, 12. rujna 2018.

 

 Top