Vijest
20.03.2017

Produljen rok za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij 'Upravljanje krizama'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu produljio je rok za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje krizama u ak. god. 2016./2017. za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist upravljanja krizama.

 


Pravo upisa
imaju kandidati:

1) koji su stekli diplomu sveučilišnog dodiplomskog ili diplomskog studija iz društvenog, tehničkog, biotehničkog i humanističkog područja;
2) koji nisu stekli diplomu sveučilišnog dodiplomskog studija ili diplomskog studija iz odgovarajućeg područja, no uz obavezu polaganja razlikovnih ispita;
3) strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Uz prijavu treba priložiti:

1) Ispunjen obrazac za prijavu (http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/upravljanje-krizama/)
2) Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
3) Životopis
4) Prijepis ocjena

Zbog ograničenog broja upisnih mjesta (20-50 studenata) prednost pri upisu imat će kandidati s boljim uspjehom na sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju.

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje krizama traje četiri semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Školarina iznosi 40.000,00 kuna, a moguće je plaćanje u ratama (10.000,00 kuna po semestru).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 31. ožujka 2017.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije (s naznakom za: UPRAVLJANJE KRIZAMA)
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: apriban@remove-this.unizg.hr ili na telefon 01/4698-110.Top