Vijest
10.09.2019

Produljen rok za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo" (drugi upisni rok) za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni specijalist / specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.


1. UPIS I POČETAK NASTAVE

Drugi upisni rok na studij započinje 12. srpnja. 2019. godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

2. PRAVO UPISA

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl. oec., dipl. ing., prof. isl. ) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

3. UPISNA KVOTA

Na Studij se prima 40 studenata.

4. VISINA ŠKOLARINE

Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate.

1. rata -20.000,00 kn, uplata tijekom upisa

2. rata – 10.000,00 kn, uplata do 23. prosinca 2019.

3. rata – 10.000,00 kn, uplata do 30. travnja 2020.

Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada niti do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su dodatno platiti troškove ispita i obrane završnoga rada koji nastanu u razdoblju nakon 30. rujna 2021.

 5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA

Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

6. PRIJAVI ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI

-       ispunjen obrazac za prijavu

-       original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnoga bilježnika)

-       prijepis ocjena

-       dokaz o poznavanju engleskoga jezika (npr. Potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskoga)

-       životopis

 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 25. rujna 2019. 

Obrazac za prijavu na ovaj natječaj objavljen je na mrežnoj stranici studija.

 

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati poštom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Centar za poslijediplomske studije

(s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo)

Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb

 

Dodatne upite poslati na e-mail: kmzoric@remove-this.unizg.hr  ili na tel.: (01) 469 81 66.

 

KLASA:643-02/19-16/01
URBROJ: 380-061/038-19-5

 Top