Vijest
20.03.2017

Produljen rok za podnošenje prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij 'Javna uprava'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu produljio je rok za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava za stjecanje akademskoga naziva Sveučilišni specijalist javne uprave, u akademskoj godini 2016./2017.

 


PRAVO UPISA NA STUDIJ imaju
:

  • magistri prava (diplomirani pravnici) i magistri politologije (diplomirani politolozi) s prosjekom ocjena diplomskog studija većim od 3,5
  • ostali pristupnici s prosjekom ocjena diplomskog sveučilišnog studija većim od 3,5 koji su završili druge studije uz obavezu pohađanja razlikovnog semestra i polaganja razlikovnih ispita.

OSTALI UVJETI:

  • pristupnici trebaju aktivno poznavati barem jedan strani jezik (engleski, francuski, njemački),
  • iznimno, mogu se natjecati i pristupnici s manjom prosječnom ocjenom, uz najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika s dodiplomskog studija kojeg su završili, odnosno, ako za to postoji iznimna potreba, tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili drugog tijela u kojem su zaposleni.

Uz prijavu treba priložiti:

  1. ispunjen obrazac za prijavu;
  2. presliku diplome (ovjerenu na fakultetu);
  3. životopis;
  4. prijepis ocjena, i
  5. potvrdu o poznavanju stranoga jezika.

Odabir će se temeljiti se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Prijave se podnose na propisanom obrascu.

Školarina iznosi 16.000,00 kuna. Studij traje jednu akademsku godinu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 31. ožujka 2017.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije (s naznakom za: JAVNA UPRAVA)
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb

Propisani OBRAZAC te sve dodatne OBAVIJESTI možete dobiti OVDJE.

Informacije na e-mail: apriban@remove-this.unizg.hr ili na tel.: (01) 4698 110.Top